Politiattest: Kan bli aktuelt med endringer i loven

Roy Steffensen (Frp) vil sikre at voldsdømte ikke kan jobbe i barnehage. Nå har han fått svar fra Trine Skei Grande.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna, sa leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp) til barnehage.no i forbindelse med at han sendte et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren:

«Regjeringen endret i 2015 forskrift om politiattest i barnehager. Endringen i 2015 var en nødvendig innstramming, men det viser seg at flere lovbrudd ikke føres opp på politiattesten. Vil statsråden ta initiativ til å ytterligere stramme inn regelverket, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle lovbrudd?»

LES OGSÅ: Politiattest: Vil sikre at voldsdømte ikke kan jobbe i barnehage

Svar

Nå har han fått svar fra kunnskapsministeren.

– Regjeringen er opptatt av at alle barnehagebarn i Norge skal ha en trygg og god start på livet i barnehagen, og foreldre skal være trygge når de leverer barna i barnehagen. Barnehagen er en viktig del av barns oppvekstmiljø, og barnehagepersonalet opparbeider et nært tillitsforhold til barna, skriver hun.

Grande slår fast at formålet med vandelskontrollen er å forhindre at personer som allerede er dømt, siktet eller tiltalt for overgrep mot mindreårige, får stillinger eller kommer i posisjoner der de kan begå nye overgrep.

– Det er politiregisterloven og politiregisterforskriften som regulerer rammene for vandelskontroll, herunder hvilke formål som kan begrunne krav om politiattest, skriver statsråden videre.

Hun er klar på at barnehagebarn er en sårbar og utsatt gruppe som har et særskilt krav på beskyttelse.

– Konsekvensene av å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep i barndommen er svært alvorlige. Det er derfor svært viktig å iverksette tiltak som kan redusere sannsynligheten for at vold og overgrep skjer. Krav om politiattest for ansatte i barnehager er viktig, men det er også viktig å presisere at krav om politiattest bare er et av flere tiltak for å forhindre overgrep mot barn, skriver Grande, og fortsetter med at en ren politiattest på ansettelsestidspunktet ikke er en garanti for at personen er egnet til å jobbe i barnehage.

Grande mener at den enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for å forebygge overgrep mot mindreårige.

Her kan du lese hele svaret fra Trine Skei Grande (ekstern lenke)

Lovarbeid

Når det gjelder lovarbeidet, skriver Grande at spørsmålet om politiattest ble behandlet i 2013. Forslaget om endringer i barnehageloven  som ble lagt fram da, innebar at barnehagelovens bestemmelser ble harmonisert med politiregisterlovens overordnede regler om barneomsorgsattest.

Ifølge statsråden ble det da vurdert at omfanget av overtredelser som skulle vises på en politiattest ble begrenset til lovbrudd som må ansees særlig alvorlige i relasjonen til mindreårige.

– I vurderingen ble det foretatt en grundig avveining mellom hensynet til beskyttelse av barnet, og andre hensyn som eksempelvis resosialisering og rehabilitering av personer som har begått lovbrudd.

– Kan bli aktuelt med endringer

Grande skriver videre at når det kommer til politiattest på opplæringslovens område, er det et spørsmål som har blitt behandlet i forbindelse med den nye opplæringsloven. Loven ble sendt på høring i desember 2019, og når høringen er over vil departementet ta stilling til utvalget som mener at det er grunn til å innføre strengere regler på skoleområdet enn det som har vært tidligere.

– Dersom det gjøres endringer i reglene for politiattest på skoleområdet, kan det være aktuelt å foreslå en harmonisering av bestemmelsen om politiattest i barnehageloven.

Powered by Labrador CMS