– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna, sier leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp).
– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna, sier leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp). 

Politiattest: Vil sikre at voldsdømte ikke kan jobbe i barnehage

For to år siden påpekte professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen flere hull i lovverket knyttet til politiattester. I dag er lovverket uendret.

Publisert

– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna, sier leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp). 

– Etter min mening bør alle typer voldshendelser komme fram på en politiattest. Det har jeg trodd var realiteten etter at vi strammet inn regelverket knyttet til politiattester i 2015. 

I et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) spør Steffensen: 

Regjeringen endret i 2015 forskrift om politiattest i barnehager. Endringen i 2015 var en nødvendig innstramming, men det viser seg at flere lovbrudd ikke føres opp på politiattesten. Vil statsråden ta initiativ til å ytterligere stramme inn regelverket, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle lovbrudd?

Bagrunnen er en sak i Vårt Land knyttet til boken «Vandel: om politiattester og skikkethet», skrevet av professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen. I boken, som kom ut i 2018, peker de på flere hull i lovverket knyttet til politiattester.

I dag, to år etter, er lovverket uendret. 

Pekte på hull i lovverket

I en sak i barnehage.no i forbindelse med utgivelsen, pekte forfatterne på at mange vil nok tro at begrepet «plettfri vandel» betyr at personen har gått fri for alt som har med straffbare handlinger å gjøre. 

Men tvert imot: I noen tilfeller er det derimot faktisk til dels alvorlige straffbare forhold som ikke vil fremkomme på en politiattest.

– En politiattest gir ikke to streker under svaret. Mange vil nok bli overrasket over at en barneomsorgsattest for eksempel ikke vil inneholde om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov». Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til, fortalte professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

Samtidig stilles det ikke krav om en barneomsorgsattest om man skal jobbe i barnehage. I barnehageloven kommer det fram at man skal legge fram en politiattest. 

– De paragrafene omtalt i barnehageloven som gir et absolutt yrkesforbud, handler om seksuelle overgrep mot barn. De andre tingene som kommer fram av en politiattest omhandler ran, drap, narkotika og grov kroppsskade, sa Holmboe til barnehage.no.

LES OGSÅ: – Kan være dømt for vold mot barn og kjønnslemlestelse og likevel jobbe i barnehage.

I barnehageloven står det: 

Hvis en politiattest viser andre anmerkninger, må barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen.

Forfatterne peker i boken på flere forslag til endringer i dagens lovverk som de mener vil bidra til at politiattester bedre tjener sitt formål.

– Hva som er «plettfri», «tilfredsstillende» eller «hederlig» vandel, er ikke alltid så lett å vite. Vi foreslår at begrepene klargjøres i lovverket, slik at brukerne av politiattester har klare retningslinjer å holde seg til. Vi foreslår også at de såkalte barneomsorgsattestene utvides slik at vold mot barn anmerkes på attesten. Alle voldsparagrafene bør inn der, sa Holmboe. 

Bidro til offentlig utredning

I fjor var Holmboe med på å lage en offentlig utredning om forslag til en ny opplæringslov, skriver Vårt Land. I rapporten, som ble sendt til Kunnskapsdepartementet, ­foreslås det å utvide hvilke lovbrudd som skal vises på attesten for å bli ansatt i skolen:

«... en del voldslovbrudd, frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikt og brudd på avvergingsplikten ...».

Hvis regjeringen velger å gå inn for disse endringene vil det i utgangspunktet kun bli ­vanskeligere å få jobb i ­skolen. Skal utvidelsen av synlige lovbrudd gjelde likt i barne­hagen som i skolen, må de gjøre om barnehageloven samtidig. Hvis ikke, kan de også forandre ­politiregisterloven paragraf 39, som er gjeldene for både barne­hagen og skolen, skriver avisen.

KD mener dagens retnings­linjer for politiattester s­ikrer barns trygghet. I en e-post til Vårt Land svarer KD: 

«Dagens regler om politi­attest skal forhindre at personer i ­ansettelsesforhold, verv eller ­lignende som allerede er dømt, siktet eller tiltalt for overgrep mot mindreårige, får stillinger eller kommer i posisjoner der de kan begå nye overgrep.»

Spent på svaret 

– For meg er det oppsiktsvekkende at det er hull i systemet. I likhet med de fleste andre har jeg tenkt at plettfri vandel betyr nettopp det, sier Roy Steffensen. 

– Du er leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og Frp har sittet i regjering fram til nå nylig. Burde du ikke fanget opp dette tidligere? 

– Det kan godt være. Samtidig er det gjerne slik at det er de sakene som bryter lydmuren som blir løftet. Men jeg er ikke i tvil om at dette er en sak som burde vært tatt tak i. Nå tar vi med oss kommentarene fra Holmboe, og så har jeg sendt spørsmål til Trine Skei Grande, sier Steffensen, og legger til at han er spent på svaret. 

– Jeg ser KD mener dagens regler ivaretar barns trygghet godt nok. Da er jeg spent på begunnelsen. Jeg klarer ikke helt å se hvilke argumenter som skulle være til hinder for at vi får endret regleverket, slik at vi sikrer at disse hullene tettes, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS