Regjeringen ønsker å gjøre nye endringer i barnehageloven som vil si noe om hvordan personopplysninger skal behandles i barnehagene.
Regjeringen ønsker å gjøre nye endringer i barnehageloven som vil si noe om hvordan personopplysninger skal behandles i barnehagene.

Vil gjøre nye endringer i barnehageloven

Regjeringen ønsker å gjøre nye endringer i barnehageloven, nærmere bestemt knyttet til personvern. Nå er nytt forslag på høring.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget skal tydeliggjøre reguleringen av de ulike aktørenes behandling av personopplysninger i barnehagesektoren.

Arbeidet har pågått en stund. Allerede i 2016 fattet Stortinget to anmodningsvedtak hvor de ba regjeringen komme tilbake med forslag til ny ordlyd i barnehageloven som sikret lovhjemmel for barnehagenes behandling av personopplysninger. De ba også regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som kunne klargjøre hjemmelsgrunnlaget for barnehagenes innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, varslet regjeringen at de ville sende ut et lovforslag på høring i løpet av høsten. Nå har de gjort det.

Kort oppsummert foreslår departementet:

  1. I forbindelse med bytte av barnehage, kan kun personopplysninger deles mellom barnehagene så langt som foreldrene har gitt sin tillatelse.
  2. Dagens krav i forskrift om rammeplan for barnehager om at barnehagen må ha samtykke fra barnets foreldre for eventuell deling av personopplysninger mellom barnehage og skole, løftes til barnehageloven § 2 a, som et krav om tillatelse.
  3. Barnehagelovens bestemmelser om hvilke tjenestedata (opplysninger) som skal rapporteres fra private barnehager og til kommunene, og fra kommuner til Utdanningsdirektoratet, klargjøres. Videre foreslår departementet å lovfeste at denne rapporteringen ikke skal omfatte direkte identifiserbare personopplysninger.
  4. Overordnede rammer for hvilke tjenestedata som skal rapporteres og rammer for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i disse rapportene foreslås fastsatt i forskrift.

Samtidig som regjeringen foreslår endringer i barnehageloven, ønsker de å gjøre lignende endringer i opplæringsloven og friskoleloven.

Høringsfristen er satt til 4. januar 2021.

Du kan lese hele høringsnotatet her (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS