DEBATT

Regjeringen bør tenke annerledes om kompetansestrategien, skriver barnehagestyrerne.

Vi trenger flere fleksible studieplasser på barnehagelærerutdanningene

«Dramatiske tall», skrev barnehage.no med røde bokstaver da tallene for antall søkere på barnehagelærerutdanningene ble offentliggjort.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Men likevel er det stor mangel på studieplasser på deltids- og samlingsbaserte barnehagelærerutdanninger. Derfor bør regjeringen tenke annerledes om kompetansestrategien.

Tallene fra Samordna opptak viser at det var færre førstevalgssøkere enn plasser til så godt som alle barnehagelærerutdanningene, hvis man kun ser på heltidstilbudene. For deltids- og samlingsbaserte studier er tallene omvendt. For nesten alle disse studietilbudene er det flere førstevalgssøkere enn plasser.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) ved OsloMet er et deltidstilbud for de som allerede jobber i barnehage i Oslo og Viken. Kandidaten søker i samarbeid med barnehageeier, i et internt opptakssystem, og tallene er derfor ikke med i statistikken fra Samordna opptak. Opptakskontoret ved fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier opplyser at de i 2023 mottok 243 søknader på 60 studieplasser, mens de året før mottok 170 søknader og hadde 40 studieplasser.

Disse tallene viser ikke at barnehagelæreryrket eller barnehagelærerkompetansen er upopulær. De viser at utdanningssystemet legger for stor vekt på heltidsutdanning som norm, og at deltidstilbudene er underdimensjonerte.

Verdien av å bli kjent med barnehageyrket før man begynner på studiet, er stor. Praktisk erfaring før studiet kan gi et rikere læringsutbytte når man fordyper seg i pedagogisk teori. Praksisperiodene i heltidsstudiet er korte, mens i deltidsstudier får barnehageansatte en verdifull vekselvirkning mellom praksis og studier gjennom hele studieforløpet.

Regjeringens strategi for «barnehagen for en ny tid» er at minst 60 prosent av barnehageansatte skal være barnehagelærere i 2030. Et tiltak i strategien bør være å dimensjonere tilbudene om deltidsstudier bedre, inkludert ABLU.

Forskjellene på søkertall på heltids- og deltidsplasser gir også et hint om at det er lurt å øke grunnbemanningen i barnehagen. Å ansette flere assistenter nå, vil sannsynligvis gjøre at flere vil ønske å ta barnehagelærerutdanning ved siden av barnehagejobb om noen få år. Dette blir studenter som vil være bedre rustet mot «praksissjokket», og man kan også se for seg at de som velger deltidsutdanning ved siden av barnehagejobb vil ha en sterkere profesjonsidentitet og stå lengre i yrket.

Høyere kapasitet på deltidsutdanninger stiller også krav om bedre praksiskapasitet i barnehagene. Videreutdanning i veiledning må også prioriteres.

Derfor bør regjeringen følge opp sin egen strategi med å øke grunnbemanningen, styrke ABLU og andre deltidstilbud, og prioritere videreutdanning i veiledning.

For hvor mange søkere får ABLU på OsloMet til neste år? 300, på 80 plasser?

Powered by Labrador CMS