Universitetslektor Anna Rigmor Moxnes  ved Universitetet i Sørøst-Norge er en av fem forelesere som kan vinne prisen Årets barnehageinspirator.
Universitetslektor Anna Rigmor Moxnes ved Universitetet i Sørøst-Norge er en av fem forelesere som kan vinne prisen Årets barnehageinspirator.

«En foreleser som virkelig ser hver enkelt student»

Hun liker å teste ut nye undervisningsmetoder og underviser gjerne sittende på gulvet. Universitetslektor Anna Rigmor Moxnes (51) ved Universitetet i Sørøst-Norge er en av fem nominerte til prisen «Årets barnehageinspirator 2019».

Publisert

«Hun er en foreleser som virkelig ser hver enkelt student og skaper et trygt miljø i forelesningssalen så alle kan slippe til og dele av sin kunnskap, selv de mer usikre. Hun ufarliggjør situasjoner med å møte studentene der de er i prosessen. Anna legger vekt på hva elevene mestrer og kan, og bygger videre på dette i timene,» skriver en barnehagelærerstudent i sin nominasjon av Anna Rigmor Moxnes til Årets barnehageinspirator.

Moxnes er utdannet barnehagelærer og underviser i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge – Campus Drammen.

Koble teori og praksis

– Hvilke egenskaper mener du en god underviser må ha?

– Det er vesentlig at man kan se studentene, altså at man er forholdsvis tett på studentene for å kunne snakke med dem og legge merke til hva som skjer med dem i klasserommet. Å være en god underviser handler i tillegg mye om hvilke metoder du bruker når du underviser, at aktivitetene samsvarer med det du foreleser om og at du tydeliggjør hvordan ting henger sammen. Det har stor betydning hvordan du bruker klasserommet som undervisningsarena, hvordan du utnytter klasserommet og samspillet med studentene for å gjøre undervisningsopplegget lærerikt og interessant, sier Moxnes.

– Du må kunne fagstoffet du foreleser i og kjenne til og være glad i barnehagen og konteksten rundt barnehagen. Det er viktig å hele tiden prøve å synliggjøre barnehagen, barna, personalet og arbeidet i barnehagen. Det er mye teori man fort kan gå seg litt vill i, derfor er det viktig å stadig koble det til hva det betyr for barnehagen, sier hun.

Hun mener også det er viktig å være litt utprøvende - invitere studentene inn i undervisningen på litt andre måter enn de er vant med eller forventer.

Liker å kjenne skarp luft mot kinnene

FAKTA Årets barnehageinspirator:

  • Prisen går til en lærer/foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger - som på en god måte har inspirert og motivert studentene sine til en yrkeskarriere i barnehage.
  • Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak prisen som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annet hvert år.
  • Juryen består i år av styreleder Eirik Husby i PBL, førstelektor Bente Fønnebø
    ved OsloMet - Storbyuniversitetet og leder Frank Aleksander Bræin, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Kandidatene må oppfylle følgende kriterier:

* Deler av sin fagkunnskap på en inspirerende måte.

* I betydelig grad har bidratt til at studentene fullfører utdanningen.

* Gir deg som student lyst til å jobbe med barn i barnehage etter endt utdanning.

* En som inspirerer studentene til positivt arbeid med faget sitt.

 * En som gir studentene positive opplevelser å se tilbake på fra studietiden.

– Hva finner du mest glede i å undervise i?

– Så lenge det handler om barnehage spiller det ikke så stor rolle hvilket tema jeg underviser i. Det viktige for meg er å finne en god inngang til hvert tema; hvordan kan jeg klare å skape et spennende undervisningsøyeblikk? sier Moxnes.

– Det gir meg glede å stå i klasserommet sammen med studenter når de selv opplever at de får bidra og at de er fornøyd med undervisningen fordi det var meningsfylt for dem, sier hun.

Når hun ikke underviser tilbringer Moxnes mye av tiden utendørs.

– Når jeg skal koble av liker jeg å komme meg ut og kjenne skarp, kald luft mot kinnene mine. Jeg liker å være på fjellet eller i skogen, enten alene eller sammen med familie og venner, sier universitetslektoren.

Gleder seg til å gå inn i klasserommet

– Hvem inspirerer deg?

– Jeg henter mye inspirasjon både fra teorien og fra diskusjoner med kolleger, sier Moxnes.

Først og fremst lar universitetslektoren seg inspirere av studentene.

– Jeg gleder meg til å gå inn i klasserommet igjen og møte den samme klassen. Og føle på spenningen om jeg vil klare å få dem med meg denne gangen også. Når jeg får studentene med meg på de øvelsene vi foretar oss i klasserommet inspirerer det meg veldig. Da får jeg nytt pågangsmot, sier hun.

Et samarbeid

«Hun er en dyktig foreleser som inspirerer studentene sine. Hun har alltid godt humør og er en sprudlende person. Hun har virkelig motivert meg den tiden jeg har hatt henne som lærer,» skriver en student om Moxnes.

– Hva er det viktigste du har lært av studentene dine?

– Jeg tror det viktigste har vært at jeg har beveget meg fra at jeg i starten av min underviserkarriere hadde en forestilling om at jeg skulle gå inn i klasserommet og lære studentene ting, til å skjønne at vi må finne ut av ting i fellesskap, sier Moxnes.

– Jeg har også lært mye av enkeltstudenter som har fortalt meg om hvordan de opplever universitetssektoren som store og tunge organisasjoner som jobber mot dem fremfor med dem. Jeg tror ikke sektoren er slik, men jeg kan forstå at enkeltstudenter kan oppleve at de jobber i motvind når det er ting som er viktig for dem, men som strider mot reglement og retningslinjer. Vi undervisere blir på en måte universitetets ansikt i møtet med studentene, og jeg har tenkt mye på hvordan vi kan klare myke opp skillelinjene slik at de studentene som føler de står i motvind, føler det blir en lettere bris fremfor en orkan.

– Elevene som har fortalt meg historier om hvordan de opplever systemet og undervisningen har lært meg mye om det å jobbe i universitetssektoren. Jeg forsøker å ta det med meg og la det forme meg videre som underviser, sier Moxnes.

Hadde praksisperiode i «Syden»

– Har du et gyllent minne fra din egen studietid?

– Jeg har mange gode minner fra tiden da jeg utdannet meg til å bli barnehagelærer. Jeg gikk i en klasse med mange meningsbærere så det var mye diskusjoner i klassen. Jeg opplevde også at det var mange gode undervisere rundt meg.

Moxnes har også flere gode minner fra praksisperiodene hun hadde i ulike barnehager.

– Jeg husker spesielt godt da jeg og en studievenninne var i en praksisbarnehage i en liten kystlandsby. Da bodde vi i campingvogn utenfor huset til praksislæreren vår. Det var om våren og det var fint vær, så vi sendte et postkort til metodikklæreren vår der vi skrev litt humoristisk at vi koste oss på stranda og nøt at vi var på ferie i «Syden». Postkortet ble nok tatt litt mer på alvor enn det vi hadde tenkt oss da vi sendte det, for jeg husker samtalen vi hadde da vi fikk besøk fra høgskolen i løpet av praksisperioden, sier Moxnes muntert.

Underviser sittende på gulvet

– Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg i løpet av det siste studieåret?

– En av tingene som preger meg veldig er alle studentene som sliter. Jeg synes det er mange faglig sterke studenter som plutselig blir redde for ikke å mestre, sier Moxnes.

– I løpet av dette studieåret har jeg også prøvd ut litt andre måter å undervise på, for eksempel i faget småbarnspedagogikk. Når studentene er ferdig utdannet skal de jobbe nede på gulvet med de yngste barna, og jeg tenkte: Hvorfor sitter vi på stoler under undervisningen og fjerner oss så mye fra barnehagehverdagen?

Hun ba derfor studentene ta med seg en pute til neste forelesningen, slik at de kunne sitte på gulvet.

– Det har blitt et veldig effektivt virkemiddel og vi har gjort det flere ganger. Den første gangen var det ganske sterkt å sitte der på gulvet. Jeg hadde ikke Powerpoint-presentasjonen min å forholde meg til og jeg ble litt usikker på meg selv. Men engasjementet fra studentene og det at de ble med på det og syntes det var spennende, ga meg energi. Det har gjort veldig inntrykk på meg å se hvor mye studentene er villige til å prøve ut, sier Moxnes.

Disse fem er nominert til Årets barnehageinspirator 2019:

KANDIDAT 1: Anna Rigmor Moxnes ved Universitetet i Sørøst-Norge

KANDIDAT 2: Elisabeth Walsøe Lehn ved Dronning Mauds Minne Høgskole

KANDIDAT 3: Erik René Larssen Fagerheim ved Universitetet i Stavanger

KANDIDAT 4: Helene Torsteinson ved Høgskulen på Vestlandet

KANDIDAT 5: Steffen Tangen ved Høgskolen i Østfold

TRYKK HER for å stemme på din favoritt!

Powered by Labrador CMS