Resultatene fra undersøkelsen viser at det er liten forskjell mellom kommunale og private barnehager når styreren svarer på om barnehagen tilbyr foreldrestøttene tiltak, da enten som formell eller uformell veiledning, eller gjennom møter med særskilte tema.
Resultatene fra undersøkelsen viser at det er liten forskjell mellom kommunale og private barnehager når styreren svarer på om barnehagen tilbyr foreldrestøttene tiltak, da enten som formell eller uformell veiledning, eller gjennom møter med særskilte tema. 

Over halvparten av barnehagene gjennomfører uformell foreldreveiledning

Har kartlagt foreldrestøtte i barnehager.

Publisert

– Hjelp til foreldrene er – viktigst av alt – en utstrakt hånd til barna. Godt arbeid med foreldrestøtte kan dempe foreldrekonflikter og hindre at barn blir utsatt for vold og omsorgssvikt.

Det skrev regjeringen i forordet i strategien for foreldrestøtte «Trygge foreldre – Trygge barn»

Et av tiltakene går på kartlegging av foreldrestøtte i barnehager.

Der heter det:

«Barnehagene er ikke pålagt å gi foreldrestøtte, men det er i praksis en del tilbud som kanaliseres gjennom barnehager. Det finnes imidlertid lite systematisert kunnskap om i hvilken grad og hvordan barnehager samarbeider med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak, eller i hvor stor grad barnehagene selv, på eget initiativ, gir foreldreveiledning. Det skal derfor kartlegges om og i hvilken grad og hvordan barnehager samarbeider med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak, eller i hvor stor grad barnehagene selv tilbyr foreldreveiledning»

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført Utdanningsdirektoratets spørrerunder til barnehagesektoren. Spørringen gir informasjon som brukes i oppfølging av viktige satsingsområder, og denne gangen har de også sett på foreldrestøttende tiltak. Det er barnehagestyrere som har fått spørsmålene.

Liten forskjell

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er liten forskjell mellom kommunale og private barnehager når styreren svarer på om barnehagen tilbyr foreldrestøttene tiltak, da enten som formell eller uformell veiledning, eller gjennom møter med særskilte tema. 

– Av foreldrestøttende tiltak i barnehagen utfører over halvparten av barnehagene
uformell veiledning, mens to av fem barnehager har møter med særskilte temaer og én
av fire barnehager har formell veiledning med foreldre, heter det i rapporten.

– Det overordnede målet med foreldrestøtte er å fremme barnets beste ved å styrke relasjonen mellom foreldre eller mellom foreldre og barn. I noen tilfeller vil det være et behov for å samarbeide med andre instanser, heter det i rapporten.

Samarbeid med andre tjenester

Et annet spørsmål styrerne fikk, var om barnehagen samarbeidet med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak.

Fakta

Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren.

Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid om barnehage- og skolemiljø, kompetansetilbudene Inkluderende barnehage- og skolemiljø, beredskap og forebygging av alvorlige hendelser, språk, overgang barnehage-skole, sosiale medier, kartlegging av foreldrestøtte og til sist barnehagestyrer.

– 57 prosent av barnehagene samarbeider alltid eller ofte med PPT om foreldrestøttende tiltak, 37 prosent samarbeider alltid eller ofte med helsestasjon, 25 prosent samarbeider alltid eller ofte med barnevernet, 16 prosent samarbeider alltid eller ofte med andre tjenester, mens 14 prosent samarbeider alltid eller ofte med BUP. Hvis man ser på samtlige svar.

Powered by Labrador CMS