- Umodne gutter bør starte et år senere

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) vil at umodne seksåringer skal få muligheten til å vente et år før de begynner på skolen, skriver Fædrelandsvennen (krever abonnement.)

Hun viser til at jentene i dag jevnt over oppnår bedre karakterer og at guttene er i flertall når det gjelder å droppe ut av den videregående skolen. Ifølge Bruun-Gundersen viser også undersøkelser at det er flest gutter som opplever mistrivsel på skolen. Fylkesleder Svein Ove Olsen i Utdanningsforbundet i Vest-Agder sier til avisen at forskningsresultater indikerer at enkelte elever er for små når de begynner på skolen. Han mener derfor forslaget fra Frp kan være fornuftig.

- Det ligger likevel ikke i Utdanningsforbundets mandat å ha sterke meninger i denne saken. Vi mener uansett troverdig forskning og erfaring må legges til grunn.

Siden et år i barnehagen koster mer enn et skoleår, vil forslaget fra Frp kunne påføre både kommunene og foreldrene ekstra kostnader, skriver avisen. 

Powered by Labrador CMS