Til sammen 33 avvik i barnehagene i Horten skyldes for dårlig jobb med politiattestene.

Kun én av 16 barnehager gjorde en god nok jobb med politiattestene

Tilsyn utført av barnehagemyndigheten viser avvik hos nesten alle barnehagene i Horten. Kun én har gjort en god nok jobb når det kommer til blant annet kontrollen av politiattester blant sine ansatte.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Gjengangeren

Rapporten etter tilsynet, som ble gjort i desember i fjor, viser at de 16 barnehagene i kommunen har til sammen 34 avvik. 33 av disse gjelder politiattester.

– Målepunktet vårt var 1. desember i fjor. Situasjonen er derfor annerledes i dag enn det tilsynsrapporten viser, sier Hanne Bakke, sjef for barnehagene i Horten til avisen.

Alle som er ansatt i norske barnehager, enten det er fulltid eller deltid, må ha en godkjent politiattest. Denne politiattesten skal leveres og godkjennes før vedkommende begynner i jobben. I tillegg kan ikke politiattesten være eldre enn tre måneder når den blir levert inn.

I tilsynsrapporten er det 49 tilfeller der det ikke er dokumentert at politiattesten ble levert før personer begynte i jobben. I 53 tilfeller er det ikke dokumentert at det ble levert en politiattest i det hele tatt.

– Det er mange grunner til dette. Frem til 1996 var det ikke noe påbud om å dokumentere bruken av politiattester, og dette har blitt endret mange ganger siden. Vi har også hatt ledere som har håndtert bruken annerledes, sier Hanne Bakke, sjef for barnehagene i Horten.

– Vi har derimot styrernes ord på at dette er gjort, men at det ikke er dokumentert.

Barnehagene er også lovpålagt å makulere politiattester etter at de er framvist og vurdert av styrer. Ved fem barnehager kunne det ikke dokumenteres at politiattester ble makulert.

– Det var en periode Horten kommune la politiattesten i ansattmappene, men hele kommunen har nå endret praksis på dette. Disse politiattestene er nå makulert, sier Bakke til Gjengangeren.

Powered by Labrador CMS