Fylkesmannen har åpnet tilsyn med Grimstad kommune.
Fylkesmannen har åpnet tilsyn med Grimstad kommune.

Barnehagene har klaget på kommunen en rekke år – Fylkesmannen åpnet tilsyn

Sene utbetalinger av refusjoner og lang tid før vedtak blir fattet. – Det har vært krevende, sier barnehagestyrer.

Publisert

De private barnehagene i Grimstad har opplevd forholdet til kommunen så problematisk over så lang tid, at de via sin advokat anmodet om at Fylkesmannen i Agder åpnet tilsyn med kommunen.

– Kommunens sendrektighet kommer til uttrykk på flere områder. Vedtak om søknad om ekstra ressurs og spesialpedagogisk hjelp, har de to siste barnehageårene kommet veldig sent. Det siste året har medlemsbarnehagene også opplevd at refusjon av søskenmoderasjon, lønnsmidler og gradert foreldrebetaling kommer veldig sent, skriver advokat Hans-Are Nyheim i PBL, som representerer barnehagene.

Nyheim slår fast at forholdene er alvorlig på grunn av at det skaper usikkerhet knyttet til barna som trenger ekstra hjelp. Han peker også på at refusjonen bør utbetales jevnlig, og ikke med lengre tidsrom enn hvert kvartal.

– Det kan i mange tilfeller være snakk om store beløp, og dette går da utover barnehagens likviditet, skriver han videre til Fylkesmannen.

Før jul ba Fylkesmannen Grimstad kommune om en redegjørelse.

I sin redegjørelse erkjenner kommunen at de har hatt en periode med lang saksbehandlingstid knyttet til både vedtak om spesialpedagogisk hjelp, ekstra bemanning og refusjon av søskenmoderasjon.

Du kan lese hele kommunens redegjørelse her.

Tilsyn

Imidlertid oversendte ikke kommunen vedtak om sats for kommunalt tilskudd, som Fylkesmannen også ba om. Dermed åpnet Fylkesmannen tilsyn.

I sitt varsel om vedtak var konklusjonen at kommunen ikke har overholdt regelverket. Dermed varslet Fylkesmannen at de ville gi et pålegg om at kommunen fattet dette.

21. februar sendte kommunen inn dokumentasjon på vedtak. Men etter en gjennomgang svarte Fylkesmannen:

«Vår samlede vurdering er at den informasjonen som kommunen har oversendt ikke er tilstrekkelig for å kunne vurdere om kommunen overholder begrunnelsesplikten i forbindelse med vedtak om sats.», heter det i brevet, og Fylkesmannen inviterte kommunen til et møte.

Krevende

Ingunn Jerstad er styrer i Fevik barnehage i Grimstad. Hun er klar på at situasjonen har vært krevende.

– Kommunen er veldig bakpå, ting kommer sent, og man vet ikke hva man har å forholde seg til, sier hun om tiden som har vært.

Jerstad er klar på at det oppleves som voldsomt at det må gjennomføres et tilsyn før at ting ryddes oppi.

– Men i denne situasjonen virker det til å vær helt nødvendig.

Hun håper nå på at det blir bedring.

– Ut fra svaret som kommunen har sendt Fylkesmannen, fremgår det at de har lagt om rutiner, og at saksbehandlingstiden skal bli kortere. Så vi regner jo med at det blir bedre, men vi kommer til å følge opp saken videre, sier hun.

Nå er imidlertid tilsynet utsatt som følge av koronasituasjonen, det opplyser Fylkesmannen i Agder til barnehage.no.

 

Barnehage.no har vært i kontakt med Grimstad kommune. De opplyser at de på grunn av mange oppgaver denne uken ikke har hatt mulighet til å besvare våre spørsmål.

 

Oppdatert: 09.06.2020:  Grimstad kommunes svar på våre spørsmål kan du lese her:  Kommunen mener det er bra at Fylkesmannen har åpnet tilsyn

Powered by Labrador CMS