Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen..
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen..

Streiken over: Tvungen lønnsnemnd i Oslo

Statens Helsetilsyn har gitt beskjed om at streiken vil føre til fare for liv og helse fra og med mandag. Dermed setter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ned foten.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune.

Avgjørelsen kom etter at bydel Nordre Aker har meldt om at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt i hjemmetjenesten er tatt ut i streik - og at streiken med det vil føre til fare for liv og helse fra og med i dag, 7. juni.

Det står på regjeringens hjemmesider.

Det ble søkt om dispensasjon for samtlige, men bare én ble innvilget. Mange av sykepleierne som ikke er tatt ut i streik er bundet opp i TISK-arbeid (testing-isolering-smittesporing-karantene) og vaksinasjon, og det er derfor ikke mulig med omrokkering av syklepleierressurser.

– Statens Helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no.

Bydelen vurderte at antallet personer som dermed ville miste tilgang på nødvendig helsehjelp var så stort at det i løpet av mandag 7. juni kunne oppstå akutt fare for liv og helse. Som følge av totalsituasjonen i bydelen ville det ikke lenger være mulig å avbøte konsekvensene av videre streik. Helsetilsynets vurdering er at det vil innebære en betydelig svikt i helsehjelpen overfor enkeltpasienter. Frem til i dag har streiken forløpt uten alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Fredag ettermiddag grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken.

Røe Isaksen understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene som er ansvarlige for å finne en løsning på arbeidskonflikter. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak slik at streiker kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Når det ble klart på møtet at partene ikke kunne bli enige om å løse situasjonen, har jeg ikke annet valg enn å stoppe streiken når det er fare for liv og helse, sier statsråden.

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune har pågått siden 28. mai, da 642 ansatte i kommunen ble tatt ut i streik. Dagen før hadde nærmere 7.400 Unio-medlemmer i 13 kommuner og ni fylkeskommuner blitt tatt ut i streik da Unio Kommune brøt forhandlingene med KS.

Onsdag 4. juni ble ytterligere 1272 personer tatt ut i streik i Oslo - av dem over 230 barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS