Stavanger kommune konkluderer med at en barnehage har brutt loven etter at ansatte i barnehagen skal ha omtalt foreldre og barn 'på en krenkende måte' i en Messenger-samtale. Faksimilen er fra den foreløpige tilsynsrapporten fra i april. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Stavanger kommune konkluderer med at en barnehage har brutt loven etter at ansatte i barnehagen skal ha omtalt foreldre og barn "på en krenkende måte" i en Messenger-samtale. Faksimilen er fra den foreløpige tilsynsrapporten fra i april. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Tilsyn: «Enkelte ansatte i barnehagen omtaler foreldre og barn på en krenkende måte»

Stavanger kommune slår fast at en barnehage, der ansatte har omtalt foreldre og barn i en Facebook-samtale, har brutt tre paragrafer i barnehageloven.

Publisert

Det er Aftenbladet (krever abonnement) som skriver dette.

Samtalen skal ha foregått på Messenger, og en ansatt i kommunen fikk tilgang til dialogen. Denne personen mente dialogen var uetisk og kritikkverdig og varslet kommunen om saken.

Tilsynet ble åpnet i august 2017.

Aftenbladet skriver at det i den foreløpige tilsynsrapporten  kom fram at «enkelte ansatte i barnehagen omtaler foreldre og barn på en krenkende måte.»

Etter at barnehagen nå har fått gitt sitt tilsvar til den foreløpige tilsynsrapporten, er den endelige tilsynsrapporten fra kommunen klar.

Konklusjon: Lovbrudd

Konklusjonen er, som i den foreløpige rapporten, at barnehagen brøt barnehageloven på tre punkt:

  • Paragraf 1: "Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."
  • Paragraf 2: "Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller."
  • Paragraf 17: "Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse."

Aftenbladet har tidligere skrevet at styreren i den aktuelle barnehage har valgt å forlate sin stilling.

Ber om tiltaksplan

Tilsynsmyndigheten hadde siste møte med barnehagen i juni. Tilsynsmyndigheten finner grunn til å tro at avvikene blir lukket, men ber om en tiltaksplan.

Eier og styrer har overfor tilsynsmyndigheten vært opptatt av at den omtalte Messenger-samtalen skal slettes og at det ikke skal være adgang for denne typen samtaler i barnehagen i framtida.

Tilsynsmyndigheten mener imidlertid at det ikke er tilstrekkelig og at det må arbeides med verdier, holdninger og kultur i barnehagen, skriver Aftenbladet.

Tilsynsmyndigheten gir en frist om at avvikene skal være lukket innen 1. desember 2018.

Powered by Labrador CMS