Roger Hegland (Ap) leder utvalg for oppvekst i Skien kommune, og Marianne Austad Sohlberg er styrer i Gjerpenshavna barnehage. Begge gleder seg til prøveprosjektet med styrket bemanning, som starter over helga.

Starter barnehageåret med to ekstra ansatte: – Vil dele opp barnegruppene mer og styrke skolestarterne

Nå går startskuddet for prosjektet styrket bemanning i to barnehager i Skien.

Publisert

Da posisjonen i Skien rett før jul vedtok å starte et prøveprosjekt med styrket bemanning i to barnehager, fikk det god respons i sektoren. I alt kom det søknader fra sju kommunale og fem private barnehager.

Private Gjerpenshavna barnehage var en av dem som traff best på kriterier som at de ikke har dispensasjoner fra utdanningskravet, og har mellom 60 og 100 barn.

Mandag starter det nye barnehageåret med én nytilsatt pedagog, og én barne- og ungdomsarbeider i tillegg til bemanningen de har i dag.

– Vi skrev en grov plan da vi søkte om å få delta, en skisse der vi la vekt på å styrke satsingen på skolestarterne, samt at vi ønsker å dele opp barnegruppene mer. Tanken er at de ekstra ressursene skal komme barna til gode, men også forhåpentligvis personalet. Det å dele opp barnegruppene har vi gode erfaringer med, sier styrer Marianne Austad Sohlberg.

Kamp om hendene

I fjor høst fikk forslaget om å styrke bemanningen i fire barnehager - to kommunale og to private - tommel opp i både oppvekstutvalget og formannskapet. Forslaget kom fra Ap, Sv, V, Krf og MDG, og ble lagt fram av leder i utvalg for oppvekst i Skien kommune, Roger Hegland (Ap).

– At vi velger å gjøre det på denne måten, handler om hvordan landskapet ser ut, med en overvekt av private barnehager. Samtidig ser vi ikke på dette som et rent kommunalt prosjekt, men et prosjekt som skal inkludere alle, forklarte lederen da.

Hegland sa også til barnehage.no at bakgrunnen for prosjektet bunnet i tilbakemeldinger over tid fra ansatte, foreldre og fagforeninger.

– Det har vært en diskusjon gjennom mange år, både med Fagforbundet, Utdanningsforbundet, foreldre og barnehagene - og også politisk. Det handler om at bemanningsnormen ikke er tilstrekkelig, og at det blir en kamp om hendene. Når man får sykdom, slår det veldig ut, og barnehagene blir veldig sårbare. Nå vil vi se på hva flere hender faktisk vil føre til.

Det ble også delvis seier under busjettbehandlingen i bystyret, på tross av motstand fra Høyre og Frp. Nå er de ekstra ansatte i to barnehager snart på plass.

– Jeg er veldig glad for at mange barnehager meldte seg, og nå blir det veldig spennende å følge dem det neste året, sier Hegland til barnehage.no i dag.

«Målet er at økt bemanning skal gi lavere utgifter til vikarbruk, mer stabilitet, tettere oppfølging av barna og dermed økt kvalitet», sto det blant annet i saksframlegget. Nå er Hegland spent på hvordan prosjektet vil påvirke både sykefraværet, og kvaliteten for de ansatte, barna og foreldrene. Barnehagene som deltar skal blant annet levere halvårsevaluering og en sluttrapport, og følges også tett fra kommunalt hold.

– Vi vet at andre kommuner er interessert i hvordan dette slår ut, og på samme måte som vi har hentet erfaringer fra andre kommuner vil vi også dele våre erfaringer. Målet er å gjøre barnehagene bedre. Så får vi se når året er gått, om vi viderefører og utvider prosjektet, eller avslutter. Det er uansett viktig å vite mest mulig, i stedet for å synse.

Bevisst på ansvaret

Marianne Austad Sohlberg er klar på at hun håper forsøket etter hvert vil komme alle barnehagene i kommunen til gode. I dag er det i alt 42 ordinære barnehager i kommunen - 20 kommunale og 22 private.

– Jeg er veldig glad for at vi får være med i prosjektet, men også bevisst ansvaret vi får. Jeg tenker at dette er noe vi gjør på vegne av alle barnehagene, og at vi dermed må planlegge for å utnytte ressursene best mulig, og at vi dokumenterer og evaluerer prosjektet godt.

Selve detaljene for hvordan ressursene skal benyttes, skal legges nettopp sammen med de nye ansatte.

– Skal man få gode resultater, kan man ikke bare planlegge ting og servere det. Vi ønsker at de skal være med og planlegge og legge detaljene, sier Sohlberg.

Hun legger til at hun også er veldig fornøyd med at de som privat barnehage blir inkludert.

– Vi ønsker oss et større samarbeid med kommunen, og de kommunale barnehagene. Vi samarbeider om noen ting, og har de samme rammene å forholde oss til, og nå rett før sommeren la vi en plan for å ha noen felles styrermøter.

Samarbeidet med kommunale Gimsøy barnehage, som er den andre barnehagen som deltar, er også i gang.

– Vi har hatt et møte, i tillegg til litt uformell kontakt. Det kommer vi til å fortsette med gjennom året. Vi har avtalt at vi skal snakke sammen og utveksle erfaringer og refleksjoner underveis. Dette er en kjempeviktig satsing som vi virkelig håper gir gode resultater, og at det blir videreført.

Styrer Kirsti Brenne i Gimsøy barnehage hadde ikke anledning til å snakke med barnehage.no om prosjektet akkurat nå.

Powered by Labrador CMS