Regjeringen vil vurdere norskkunnskapene til alle barn i førskolealder. Her er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.
Regjeringen vil vurdere norskkunnskapene til alle barn i førskolealder. Her er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.

Regjeringen vil vurdere norskkunnskapene til alle førskolebarna

– Språk er viktig for læring, for deltakelse i lek og sosiale fellesskap og for integrering. Vi vet at en del barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk, og det gjør skolestarten ekstra vanskelig. Vi vil at disse barna skal bli fanget opp tidlig, slik at de kan få den støtten de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Publisert

Regjeringen vil vurdere norskkunnskapene til alle barn i førskolealder, slik at de som har behov for det, får den hjelpen de trenger før skolestart, er meldingen fra regjeringen. 

Kommunene skal være pliktige til å gjøre en skjønnsmessig vurdering av alle barns norskkunnskaper før de begynner på skolen. Det er kommunen som avgjør om vurderingen skal foretas i barnehagen, helsestasjon eller annet egnet sted. Utdanningsdirektoratet skal utvikle råd om hvordan den første vurderingen kan gjennomføres. Alle barn skal vurderes, men det er kun der det avdekkes et behov at det skal følges opp med en kartlegging, er budskapet fra kunnskapsministeren.

– Det viktigste grunnlaget for språket blir lagt i de tidlige barneårene, og det er vårt ansvar at det så tidlig som mulig avdekkes hvilke barn som trenger ekstra hjelp og støtte og at det settes inn nødvendige tiltak. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette slik at vi ikke påfører kommuner eller barnehager unødig byråkrati. Derfor skal kun de barna som har behov for det, få kartlagt sine språkferdigheter, sier Sanner.

Utvikle nytt kartleggingsverktøy

Forskning viser en klar sammenheng mellom barnas språkforståelse i barnehagen og leseferdigheter på skolen, heter det i meldingen fra regjeringen.

– Vi vet stadig mer om hvor viktig de tidlige årene i barns liv er for senere utvikling. Vi vet at små barn som strever med språk, kan falle utenfor lek og det sosiale fellesskapet. Nettopp derfor er det så viktig å kunne avdekke barnas behov tidlig for å kunne sette inn de riktige tiltakene. Mange barnehager gjør allerede en god jobb i å avdekke utfordringer og støtte barna. Men det er for store forskjeller, og ikke alle barn går i barnehage, sier Sanner.

Hvis en første vurdering gir grunn til bekymring knyttet til et barns norskkunnskaper, skal kommunen sikre at barnas ferdigheter blir kartlagt med et verktøy som er utviklet til formålet. Utdanningsdirektoratet skal utvikle dette.

Har tro på tidligere barnehagestart

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier til Aftenposten at Sanner bommer med forslaget. Å vurdere og kartlegge barns språk er allerede i dag ivaretatt i rammeplanen, som er en forskrift til barnehageloven, mener hun.

Thorkildsen tror heller at det beste virkemiddelet for å heve språkutviklingen hos barn som trenger det mest, er at de starter tidligere i barnehagen.

– Vi vet at særlig barn fra minoritetsfamilier begynner senere i barnehage og dermed går de glipp av den viktige læringsarenaen som barnehagen er, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Hun vil kutte kontantstøtten og i stedet bruke ressursene på å få flere til å gå i barnehage.

Powered by Labrador CMS