Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Her på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Her på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.

– Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger

Det har kommet inn over 300 høringssvar på ekspertgruppas rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Publisert

Det melder Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

– Høringen viser at det er bred enighet om Nordahl-rapportens konklusjon om at dagens tilbud til de som trenger ekstra hjelp er for dårlig. Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger. Det arbeidet er vi i gang med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), ifølge departementet.

Det var i april i fjor at en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl la frem rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge».

Gruppa mener det er flere utfordringer ved dagens system. Blant annet at mange barn med behov for særskilt tilrettelegging får hjelp for sent, og ofte får hjelp av ufaglærte. Utvalget peker også på at dagens system virker ekskluderende, og at de ansatte i PP-tjenesten bruker mest tid på å utarbeide sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og har mindre tid til arbeid og veiledning i barnehage og skole.

Over 300 høringssvar

Nordahl-rapporten ble sendt på høring i april 2018, med frist 15. august samme år. Totalt har det kommet inn 352 høringssvar.

Oppsummert viser høringen at det er stor enighet om de hovedutfordringene utvalget trekker frem, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Et av forslagene som får størst oppmerksomhet i høringssvarene omhandler den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og undervisning. I rapporten foreslår ekspertgruppa å fjerne denne retten, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene. I sine høringssvar stiller blant annet PBL og Utdanningsforbindet seg kritiske til å fjerne denne individuelle retten.

– Mitt mål er at flere skal få bedre hjelp. Vi endrer ikke et system før vi vet at vi har et bedre system der dyktige spesialpedagoger kommer nærmere barna som trenger hjelp, uttaler kunnskapsminister Jan Tore Sanner på departementets nettsider.

Tidligere i år gikk kunnskapsministeren ut og sa at han vil videreføre den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

– Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring. I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sa han i en pressemelding i juni.

Her kan du lese alle høringssvarene.

Stortingsmelding om tidlig innsats

Nordahl-rapporten og høringsuttalelsene skal følges opp i stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Den skal legges frem høsten 2019, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS