Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil videreføre retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil videreføre retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Beholder retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Regjeringen har bestemt seg for at den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal videreføres.

Publisert

– Det å ha en lovfestet rett gir en viktig trygghet for foreldre og barn. Samtidig må vi gjøre mer for å gi barn og unge som trenger ekstra hjelp et bedre tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I 2018/19 fikk rundt 60 000 barn og unge i barnehage og skole spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Både Nordahl-gruppen og Stoltenberg-utvalget har pekt på at for mange barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging får et for dårlig tilbud.

Da Nordahl-gruppen la frem sin rapport i fjor vår foreslo de blant annet å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene.

Flere stilte seg kritiske til dette forslaget, deriblant professor Øistein Anmarkrud ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Nå varsler altså kunnskapsministeren at han ikke vil fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

– Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring. I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sier Sanner i pressemeldingen.

Lyser ut 5 millioner kroner

For å få mer kunnskap om hva som kan være god inkluderende praksis for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, lyses det ut 5 millioner kroner til kommuner for å gjennomføre piloter hvor de forsøker å organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye måter. Prosjektene skal pekes ut til høsten.

I tillegg planlegges det et større forskningsprosjekt hvor det skal gjennomføres systematisk utprøving av konkrete modeller for å få bedre tilpasset pedagogisk tilbud og styrke tilbudet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Stortingsmelding

For tiden jobber regjeringen med en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap der de vil komme med forslag til en rekke tiltak. 

– Vi må sikre at hjelpen i hovedsak gis av pedagoger eller spesialpedagoger med lærerutdanning, og at den pedagogiske – psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) skal jobbe tettere på barnehager og skoler for å styrke det forebyggende arbeidet. I tillegg satser vi på nye videreutdanningstilbud for barnehagelærere i spesialpedagogikk og en styrking av kompetansen i PP-tjenesten, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS