- Skabb er ikke alltid like enkelt å identifisere. Men så er det den kløen, som kan bli veldig intens. Da bør man tenke på skabb, sier overlege Emilia Hugdahl ved hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.
- Skabb er ikke alltid like enkelt å identifisere. Men så er det den kløen, som kan bli veldig intens. Da bør man tenke på skabb, sier overlege Emilia Hugdahl ved hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

Advarer om skabbepidemi: – Hvis et barn klør seg intenst, bør man tenke på skabb

Overlege Emilia Hugdahl ved hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus er bekymret: Antallet henvendelser om skabb har eksplodert. – Blant annet kommer det svært mange barnefamilier til oss.

Publisert Sist oppdatert

– I mars lo vi litt og sa at om det kommer noe positivt ut av denne epidemien, så må det være en nedgang i skabbtilfeller på grunn av sosial distansering. Likevel har antall konsultasjoner eksplodert og vi får ekstremt mange henvendelser om skabb, sier hun til VG, som skrev om problematikken denne uken.

Emilia Hugdahl er hudspesialist ved Bryggen Hudlegesenter og overlege på hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus. Hun mener en ny skabbepidemi har havnet i skyggen av koronapandemien - og frykter at det ikke skal være nok medisiner. Ifølge artikkelen i VG har hudavdelingen ved sykehuset lenge varslet om en skremmende utvikling i antall skabbtilfeller, parallelt med mangel på medisiner.

– Treffer hele befolkningen

– Nå er det en epidemi, og den treffer hele befolkningen. Det er ikke slik at skabb er en seksuelt overførbar sykdom eller bare rammer unge mennesker - det er en myte. Vi ser at skabb rammer både besteforeldre og kanskje særlig mange småbarnsfamilier, sier Hugdahl til barnehage.no.

Overlegen peker på behovet for informasjon om skabb, og etterlyser en kampanje fra myndighetene.

– Det er et enormt informasjonsbehov når det kommer til dette. Vi trenger særlig informasjon ut til skoler, barnehager og helsestasjoner.

– Hva slags informasjon er det viktig at barnehagene får?

– Det første de trenger å vite, er nettopp det at skabb rammer alle. Også barn. Det neste de trenger å være oppmerksomme på, er at skabb gir intens kløe. Hvis et barn klør seg intenst, bør man tenke på skabb. Det kan også hende at de ser utslett på hendene, sier Hugdahl.

Hun understreker samtidig at utslett hos barn kan ha mange ulike årsaker.

– Skabb er ikke alltid like enkelt å identifisere. Men så er det den kløen, som kan bli veldig intens. Da bør man tenke på skabb. Et annet godt råd er å spørre barnet om det er flere i familien som klør. Det er i så fall en ganske klar indikasjon, sier hun.

Hudlegen understreker at skabb ikke har noe med verken dårlig hygiene eller fattigdom å gjøre.

– Det er viktig at vi får bort stigmaet knyttet til skabb. Det kan sammenlignes litt med hodelus, som etter hvert er blitt veldig vanlig i barnehagene. Det bør være den samme tankegangen rundt skabb. Den er også blitt veldig utbredt, sier hun.

Frykter immunitet hos skabben

Ifølge Folkehelseinstituttet har antall konsultasjoner og salg av preparater mot skabb steget kontinuerlig i alle aldersgrupper fra 2006 til 2018, spesielt i aldersgruppen 15-29 år. I tillegg er det fra 2018 også rapportert flere utbrudd i helseinstitusjoner (særlig sykehjem), asylmottak, studentmiljøer og barnehager.

I løpet av få år har salgstallene på skabbmedisin blitt mangedoblet. I perioden fra januar til oktober i år, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018, har salget av behandlingskremen Permetrin blitt tredoblet, og salget av behandlingslinimentet Benzylbenzoat blitt syvdoblet. Ivermektin-tabletter, som gis på resept, har økt fra rundt 1000 pakker i året i 2018 til over 25 000 pakker i år, ifølge VG.

Det siste skyldes ifølge Hugdahl immunitet hos skabben. Hun mener dagens situasjon er så alvorlig i så mange land at den kan betegnes som en epidemi. Samtidig har det lenge vært mangel på skabbmedisin i Norge; fram til det nylig ble besluttet å importere en ny medisin fra Sverige.

Skabb (Skabbmidden Sarcoptes scabiei)

Skabb er et hudutslett hos mennesker som forårsakes av skabbmidden Sarcoptes scabiei. Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygienisk standard og fattigdom. Det er imidlertid ingen slik sammenheng i Europa i dag. Skabb er utbredt over hele verden.

Overføring skjer ved direkte hudkontakt og seksuell kontakt og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse. Ved vanlig skabb må hudkontakten vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte.

Skabb på skoler og i barnehage:

Barn bør holdes borte fra barnehage eller skole til morgenen etter at behandlingen startet. Foreldrene og eventuelt søsken og ansatte i barnehagen som har tett kontakt bør behandles. Ellers ingen spesielle tiltak i barnehagen ved påvist enkelttilfelle hos barn som går i barnehage, men man skal passe på symptomer hos alle.

Ved flere tilfeller i barnehager bør husstanden til alle som har symptomer behandles. I disse situasjoner bør kommunelegen kontaktes.

Symptomer og forløp for skabb: Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen.

Typiske lokalisasjoner for skabbgangene er i tillegg til hendene, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre genitalia. Papler eller noduli på mannlig genitalia er nesten patognomonisk for skabb.

Hos små barn er ofte hodebunn, hals og fotsåler affisert.

Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til symptomdebut, men dersom man tidligere har hatt skabb, tar det ofte bare 1-3 dager. Utslettet og kløe er forårsaket av hypersensitivitetsreaksjon mot midden og eggene, og utslettets utbredelse kan være større enn områdene hvor midden befinner seg.

Skorpeskabb gir mer generell hudmanifestasjon på større flater med betydelig avskalling av huden. Kløen vil ofte vedvare i inntil fire uker etter behandling.

Forekomst i Norge: Data fra Reseptregisteret og Sykdomspulsen viser at antall konsultasjoner og salg av preparater mot midd steg kontinuerlig i alle aldersgrupper mellom 2006 og 2018, spesielt i aldersgruppen 15-29 år. I tillegg er det fra 2018 også rapportert flere utbrudd i helseinstitusjoner (særlig sykehjem), asylmottak, studentmiljøer og barnehager til Vesuv.

Behandling: Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. To midler er aktuelle som førstevalg ved behandling: permetrin krem og benzylbenzoat liniment. Det foreligger mindre klinisk erfaring ved bruk av benzylbenzoat enn permetrin under graviditet. Permetrin er derfor førstevalget under graviditet, mens benzylbenzoat er et alternativ. Permetrin krem og benzylbenzoat (i fortynnet form), kan også brukes hos barn under 6 år ned til 2 måneders alder. Ved behandling av barn under 2 år bør man rådføre seg med lege.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS