– Sang er et grunnleggende språk som alle mennesker besitter. Alle kan være med, sier pedagogisk leder og musikkpedagog Camilla Fauchald i Gnist Husbyåsen barnehage.
– Sang er et grunnleggende språk som alle mennesker besitter. Alle kan være med, sier pedagogisk leder og musikkpedagog Camilla Fauchald i Gnist Husbyåsen barnehage.

Bruker sang i tilvenningen: – Sang skaper fellesskapsfølelse

I Gnist Husbyåsen barnehage spiller sangen en sentral rolle i hverdagen. Også i tilvenningen.

Publisert

Alle barn som skal begynne i barnehagen til høsten vil snart motta sanger som foreldrene kan synge sammen med dem gjennom sommeren, opplyser daglig leder Jeanett Pettersen.

– Vi har laget bøker til de nye barna som skal sendes ut denne uka. I disse har vi blant annet lagt ved bilder av de ansatte, samt sanger som ofte synges på avdelingen barnet skal starte på, forteller lederen.

Barnehagen har også bedt foreldrene om å sende dem en sang som barnet deres har et godt forhold til, opplyser Pettersen.

– Vi vil synge de samme sangene på avdelingene når barna begynner til høsten. Håpet er at sangene vil fungere som «overgangsobjekter» for barna. At sangene vil fremkalle trygghet og gode følelser hos barna når vi synger dem, og slik bidra til å gjøre barnehageoppstarten tryggere, sier hun.

Syngende barnehage

Gnist Husbyåsen ligger i Stjørdal og har plass til 120 barn. Barnehagen er delt inn i fem avdelinger, hvorav tre småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

– Vi har alltid brukt mye sang i hverdagen, forteller Pettersen.

– Sang skaper glede, trygghet og fellesskapsfølelse. Det er også en veldig god måte å uttrykke følelser på, sier den daglige lederen.

Ved inngangen av året ble barnehagen med på satsingen «Syngende barnehage». I den forbindelse har alle ansatte deltatt på et praktisk kurs i regi av organisasjonen Musikk fra livets begynnelse, om hvordan sang og musikk kan brukes i barnehagehverdagen. Syngende barnehage er en satsing under «Krafttak for sang» som har som mål å styrke sangkultur og sangglede i hele landet.

Inspirasjon til å bruke sang og musikk mer aktivt i tilvenningen har Gnist Husbyåsen hentet fra en annen syngende barnehage, Solvang barnehage i Stavanger. De har utviklet en egen musisk modell for tilvenning for 1-2 åringene.

– Vi ser hvor mye sang og musikk betyr for barna våre i hverdagen. Derfor tror vi det bare vil være positivt å bruke sang enda mer aktivt i tilvenningsarbeidet, sier Jeanett Pettersen.

– Et grunnleggende språk

– På min avdeling er sang alltid en sentral del av samlingsstunden. Vi bruker sang ved bordet når vi spiser. Vi bruker sang i overgangssituasjoner når vi sitter og venter. Noen ganger er det vi voksne som starter en sang, andre ganger er det barna selv som tar initiativ til å synge, sier pedagogisk leder og musikkpedagog i Gnist Husbyåsen, Camilla Fauchald.

Hun mener noe av det aller beste med sang og musikk er at alle kan delta.

– Det er veldig samlende å synge sammen. Sang er et grunnleggende språk som alle mennesker besitter. Alle kan være med, uavhengig av morsmål eller hvor man befinner seg i språkutviklingen. Selv om kanskje ikke alle barna kan hele sangteksten, kan de være med på bevegelsene. Og plutselig sitter teksten etter at vi har sunget sangen en del ganger. Vi ser også at noen barn foretrekker å observere og lytte når vi har sangsamling. Senere kan vi høre at de synger hele sangen mens de er i lek, sier pedagogen.

– Bare fantasien som setter grenser

Fauchald forteller at de gjerne kan synge samme sang mange ganger etter hverandre.

– Vi synger sangen på mange forskjellige måter; toneleie, tempo og følelsesuttrykk, og vi setter ulike instrumenter og bevegelser til, sier hun.

– Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre med én enkelt sang. Vår erfaring er at barna gjerne vil synge samme sang igjen og igjen, sier pedagogen.

Powered by Labrador CMS