Advokat Hans-Are Nyheim ber om at det åpnes tilsyn mot Eidskog kommune.
Advokat Hans-Are Nyheim ber om at det åpnes tilsyn mot Eidskog kommune.

Reagerer på forskjellsbehandling: Ber om tilsyn mot kommune 

To private barnehager ville utvide med i alt sju plasser, men fikk nei. Så fikk den kommunale barnehagen utvide med 18 plasser. 

Publisert

Avgjørelsen lå hos kommunens tilsynsmyndighet - som også er enhetsleder i en kommunal barnehage. 

Det har fått advokat Hans-Are Nyheim i PBL (Private barnehagers landsforbund) til å sende en anmodning til Statsforvalteren, på vegne av de private barnehagene Eidskog Naturbarnehage og Skotterudløkka Barnehage i Eidskog kommune, ifølge avisen Glåmdalen (krever innlogging). 

Nyheim ber om at det åpnes tilsyn etter barnehageloven § 11, krav til likebehandling og uavhengighet. Loven sier at kommunen skal behandle private og kommunale barnehager likt når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Anmodningen er fortsatt til behandling hos Statsforvalteren, opplyser utdanningsdirektør Aasa Gjestvang til avisen. Det er derfor ikke klart om det åpnes tilsyn mot kommunen.

Virksomhetsleder Nils Johansen sier til Glåmdalen at de har utfordringer i barnehagetjenesten i kommunen. Samtidig har de private barnehagene på nytt søkt om utvidelse - men enn så lenge ikke fått svar.

Fikk nei

Bakgrunnen for saken er ifølge avisen at de to private barnehagene fikk nei da de søkte om å få utvide med i alt sju plasser i fjor. Barnehagene klaget på vedtaket, som ble opprettholdt av Statsforvalteren med utgangspunkt i at Eidskog kommune har måttet nedjustert kommunale barnehageplasser for å tilpasse seg behovet.  Men i september i år fikk Skotterud kommunale barnehage innvilget sin søknad om utvidelse av antall plasser i enheten, fra 72 til 90 plasser. Dette var som en ren formalitet å regne, da den kommunale barnehagen allerede hadde drevet utover det den opprinnelig var godkjent for.

– De private barnehagene finner det merkverdig at de samlet ikke får finansiering for å kunne øke med sju småbarnsplasser med begrunnelse at kommunen må nedjustere kommunale plasser, for så i neste omgang å øke det kommunale tilbudet med 15 småbarnsplasser og tre storbarnsplasser, skriver Nyheim til Statsforvalteren.

Søknaden av utvidelsen for den kommunale barnehagen er behandlet av virksomhetsleder oppvekst og læring sammen med barnehagemyndighet, som også er daglig leder i Magnor kommunale barnehage. Nyheim mener dermed at kommunen har brutt loven, som krever at kommunen organiserer oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene som barnehageeier for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

– Krevende

Virksomhetsleder Nils Johansen sier til Glåmdalen at utvidelsen skyldes at kommunen gjennom året har innsett at de planla med for få plasser. 

Når det kommer til barnehagemyndighetens rolle, sier han: 

– Det er krevende for små kommuner å ha barnehagefaglig dyktige personer som barnehagemyndighet organisert utenfor tjenesten. Vi har valgt denne modellen da vi mener det er best for barn og foreldre at barnehagemyndigheten består av en barnehagefaglig kompetent person. I tillegg har vi et meget godt samarbeid i Kongsvingerregionen på området, som vi mener bidrar til at denne modellen fungerer for kommunen.

Powered by Labrador CMS