Flere av lokal- og fylkeslagene til Arbeiderpartiet foreslår å innføre gratis barnehage for alle før årets landsmøte i partiet.
Flere av lokal- og fylkeslagene til Arbeiderpartiet foreslår å innføre gratis barnehage for alle før årets landsmøte i partiet.

Intern uenighet i Ap om gratis barnehageplass til alle

Flere av Arbeiderpartiets lokal- og fylkeslag vil ha gratis barnehage for alle, men partiets oppvekstutvalg sier nei. Det er status før landsmøtet, som starter 4. april. 

Publisert

– Gratis barnehage og SFO vil være en viktig valgkampsak for partiet, og det samsvarer godt med Aps verdigrunnlag, skriver blant annet Buskerud Ap.

Det er Dagens Næringsliv som presenterer en oversikt over de innkomne forslagene før vårens landsmøte i Ap. 

I dokumentet kommer det blant annet fram at: 

  • Larvik Arbeiderparti vil at Arbeiderpartiet skal senke maksprisen for barnehageplass, og makspris på SFO og søskenmoderasjon for de som har SFO-barn og barnehagebarn.
  • Grünerløkka Arbeiderpartilag går inn for å innføre gratis barnehage for alle barn i Norge fra ett til fem år i løpet av neste fireårsperiode - men får ikke støtte fra fylkespartiet: Oslo Ap er for en utvidelse av tilbudet med gratis kjernetid og på sikt utvide dette til å gjelde flere aldersgrupper. Overgang til gratis barnehage for alle barn i barnehagealder alder blir for omfattende i bare en fireårsperiode, og bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre.
  • Hamar og Trysil Arbeiderparti har likelydende forslag, og går inn for gratis barnehage for alle barn, avvikling av kontaktstøtten og at pengene heller brukes på delfinansiering av reformen, samt at staten fullfinansierer resten av reformen.
  • Jevnaker Arbeiderparti vil innføre gratis barnehage og SFO. 
  • Stange Arbeiderparti foreslår gratis barnehage for alle. Kontantstøtten avvikles. Reformen må fullfinansieres av staten.
  • Arbeiderpartiet i Bergen foreslår:  At kommunen bør kunne stille strengere krav til hva tilskudd til barnehager skal brukes til, arbeide for flere offentlige barnehager, fortsette å arbeide for full barnehagedekning, innføre heldigitale opptaksløsninger og jobbe for at barnehager og SFO blir gratis.
  • Buskerud Ap vil ha gratis barnehage og SFO.
  • Hordaland Arbeidarparti ynskjer å fjerne kontantstøtta og innføre gratis barnehage ved å fjerne foreldrebetalinga og innføre gratisprinsippet.

Les hele oversikten over innkomne forslag her.

– Det neste store velferdsløftet

Bergen Ap vedtok allerede for ett år siden å jobbe for at både barnehager og skolefritidsordning (SFO) blir gratis, et forslag som tiltres av fylkeslaget, skriver Dagens Næringsliv.

– For at barnehagen og SFO skal være et tilbud for alle, bør det være gratis. Dette er også et viktig tiltak for å hindre barnefattigdom og for at alle skal få like muligheter, skriver Buskerud Ap i sitt forslag, og mener gratis barnehage og SFO vil være en viktig valgkampsak for partiet, at det samsvarer godt med Aps verdigrunnlag og at reformen må fullfinansieres av staten.

– Skal barn fra ulike sosiale lag sikres de samme muligheter i livet, må barnehagene være for alle og brukes av alle. Et viktig hinder for dette er foreldrebetalingen i barnehagene. "...". Alle barn i Norge skal ha gratis barnehageplass. Dette må være det neste store velferdsløftet i byggingen av Norge, skriver Hamar Arbeiderparti i sitt forslag, og får med seg fylkeslaget på forslaget.

11,9 milliarder i året

Maksprisen for en barnehageplass i 2019 er 2.990 kroner per måned fra 1. januar, og 3.040 kroner per måned fra 1. august. Mer enn ett barn i barnehage gir rett på søskenmoderasjon.

I sine merknader påpeker Aps sentralstyre på at gratis barnehage for alle barn vil koste anslagsvis 11,9 milliarder kroner i året.

De poengterer også at partiet i programmet for stortingsperioden 2017–2021 har vedtatt å bevare dagens maksprisordning.

– I Aps alternative statsbudsjetter for 2018 og 2019 har vi gått mot regjeringens realøkninger i makspris, men ikke prioritert gratis eller større reduksjoner i barnehageprisen.

Sentralstyret viser også til at gratis barnehage «ikke har blitt prioritert i oppvekstutvalgets forslag».

Aps oppvekstutvalg nøyer seg med å foreslå «en barnehagepris småbarnsfamilier har råd til», basert på en «god og forutsigbar» makspris.

– De store økningene i barnehageprisen øker presset på småbarnsfamiliers økonomi og tid sammen. Når barnehageprisen stadig økes gir det småbarnsfamilier en lite forutsigbar økonomi, heter det.

Powered by Labrador CMS