Senterpartiet vil be Stortinget om en evaluering av 6-årsreformen. - Både undersøkelser fra SSB og PISA tyder på at seksårsreformen har hatt liten effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig tilsier signalene fra lærere og andre fagpersoner at tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene, sier Marit Arnstad.
Senterpartiet vil be Stortinget om en evaluering av 6-årsreformen. - Både undersøkelser fra SSB og PISA tyder på at seksårsreformen har hatt liten effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig tilsier signalene fra lærere og andre fagpersoner at tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene, sier Marit Arnstad.

Ber om evaluering av 6-årsreformen

– Det som skulle bli en reform på de yngste elevenes premisser, har underveis blitt noe ganske annet, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp). Tirsdag la hun fram et forslag i Stortinget om evaluering av seksårsreformen.

Publisert

– Konklusjonen ut fra det vi vet etter 20 år, er at Reform 97 ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, sa pedagogikkprofessor Peder Haug til barnehage.no i juni fjor.

– Med innføringen av Kunnskapsløftet, og utviklingen av et stadig mer omfattende kvalitetsvurderingssystem, er skoledagen for 6-åringene i dag noe helt annet enn det som var intensjonen da Reform-97 ble vedtatt, sier Marit Arnstad (Sp) til senterpartiet.no.

Vil ikke reversere

Hun understreker at det ikke er aktuelt å heve alderen for skolestart.

– Men vi plikter å legge til rette slik at skolen kan ivareta behovene til de yngste elevene på en bedre måte enn i dag.

Under konferansen «Har du bare lekt i dag?» i regi av Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning i juni fjor ga lærer Håvard Tjora uttrykk for at vi har en overgang fra barnehagen til skolen som kan ta livsgnisten fra barn.

– Vi ser hvor det går galt gang på gang. Fem- og seksåringene kommer inn i første klasse som små verdensmestere, men så skjer det noe underveis. Dere skjønner, de sinte 15-åringene vi møter i ungdomsskolen var ikke slik ti år før, sa Tjora til deltakerne.

Tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene.

Marit Arnstad (Sp)

Utfasing av barnehagepedagogikk

Utfasing av barnehagepedagogikken, økt læringstrykk og mindre tid til fri lek for de yngste elevene skaper utfordringer, mener Marit Arnstad som i likhet med Marit Knutsdatter Strand sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

De mener at en god skolestart er avgjørende for å lykkes utover i skoleløpet. Og de peker på at det er lite forskning på hvordan skolestarterne har det i skolen.

– Men både undersøkelser fra SSB og PISA tyder på at seksårsreformen har hatt liten effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig tilsier signalene fra lærere og andre fagpersoner at tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene, sier Arnstad til senterpartiet.no.

– Dessverre ser vi at en del elever, og spesielt gutter, har utfordringer med å passe inn i en stram skoledag med mye stillesitting, høyt læringstrykk og krav om egenvurdering, advarer Strand.

Powered by Labrador CMS