De kommunale barnehagene i Ørsta skal spare 1,2 millioner kroner i år, har politikerne bestemt. Foto: Googlemaps
De kommunale barnehagene i Ørsta skal spare 1,2 millioner kroner i år, har politikerne bestemt. Foto: Googlemaps

Dropper fire uker feriestengt – vurderer i stedet vikarstopp

Barnehagesjefen i Ørsta kommune innrømmer at kvaliteten i barnehagetilbudet på kort sikt vil bli dårligere.

Publisert

Ørsta kommune har trukket tilbake vedtaket om å stenge de kommunale barnehagene fire uker i sommer, mot to uker tidligere år.

Som barnehage.no skrev for to uker siden, hadde foreldre reagert med sjokk på avgjørelsen – som de mener er i strid med barnehagenes vedtekter og derfor er å regne som et kontraktsbrudd.

Men kravet fra kommunens ledelse til barnehageseksjonen om å spare 1,2 millioner kroner står fortsatt ved lag.

Stordriftsfordel

Seksjonsleder Reidun Mo sier til Møre-Nytt at den langsiktige løsningen må være at Ørsta sentrum får en ny stor barnehage.

Den største barnehagen i Ørsta hadde 97 barn per 15. desember 2017.

- I Ørsta har vi vore vande med å tenkje på Barnas Vel og Mosmarka (privat) som store barnahagar med fem og seks avdelingar. Men vi ser i dei større byane at det er gode barnehagar med både ti og tolv avdelingar. Slike barnehagar er billigare i drift enn dei vi har, sier Reidun Mo til Møre-Nytt.

Tre tiltak – alle kan ryke

Det var i forbindelse med budsjettbehandlingen i Ørsta kommune før jul at det kom fram at barnehageseksjonen ble pålagt å spare 1,2 millioner kroner. Administrasjonen foreslo å øke fra to til fire ukers sommerstengte barnehager, samt øke barnetallet per voksen og avvikle den nye barnehageavdelingen på Sæbø.

Avviklingen av avdelingen på Sæbø er satt på vent fram til hovedopptaket er gjort i løpet av mars. Å øke barnetallet per voksen kan bli vanskelig ettersom Stortinget i løpet av våren etter alt å dømme vedtar en ny bemanningsnorm. Og vedtaket om fire uker sommerstengt er omgjort.

Vurderer vikarstopp

Reidun Mo insisterer ifølge Møre-Nytt på at barnehageseksjonen skal klare den økonomiske utfordringen. Det vil blant annet bli vurdert om det blir tatt inn vikarer eller ikke, bekrefter hun.

- Det vert nok ein dårlegare kvalitet. Likevel, sjølv om styrarane og dei tilsette ikkje kan å trylle, er dei svært flinke til å få til gode dagar i barnahagane for borna våre, sier Mo til Møre-Nytt.

Powered by Labrador CMS