Hadia Tajik og Ap vil redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehagene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Hadia Tajik og Ap vil redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehagene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Ap vil kutte maksprisen med 2200 kroner

Mandag legger Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår de å kutte maksprisen i barnehager med 2200 kroner i året.

Publisert

Samtidig legger partiet opp til å beholde dagens moderasjonsordning for de med lav inntekt, skriver NRK

– For vanlige familier er det ganske mye. Husk at de seks siste årene så har nesten 30 prosent av lønnsmottakerne opplevd at lønnen deres har blitt mindre verdt fordi reallønnen har gått ned, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik i Politisk kvarter i NRK.

Hun retter samtidig kritikk mot regjeringen, som har økt maksprisen på barnehager litt hvert eneste år, og hun sier at de også har brukt barnehageprisene til å saldere budsjettet.

– Høyre og regjeringen har gjort at helt vanlige familier får dårligere og dårligere råd fordi noe de og barna deres har behov for blir dyrere og dyrere.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, er ikke enig i kritikken fra Tajik.

– Det som er sannheten er at vi har økt barnehageprisene med 268 kroner utover prisvekst, sier han til NRK, og argumenterer med at prisveksten blant annet har bidratt til nye rammeplaner og økt bemanning i barnehagene, gratis kjernetid for lavinntektsfamilier og gratis barnehage på asylmottak. 

Asheim peker også på at regjeringen har økt barnebidraget for barn fra 0 til seks år med 3600 kroner i året.

– Dette er en sosial omdreining, og jeg har ikke dårlig samvittighet for en barnehagesektor vi har satset så mye på, sier Asheim.

Tajik er ikke enig i at Høyre og regjeringens politikk innen barnehagesektoren er en sosial omdreining.

– Når vi sier vi vil redusere maksprisen for vanlige familier med 2200 kroner så er ikke det bare tenkt på et tall. Det betyr at man går tilbake til det prisnivået man hadde på barnehager i 2013, så prisjusterer man det opp mot prisøkningen til 2019. Det betyr at man må gå ned i pris, 2200 i året, og det er det vi foreslår, sier Tajik i debatten.

I Aps alternative budsjett kommer det også fram at partiet vil opprette 3200 flere barnehageplasser, og finansiere bemanningsnormen med ytterligere 160 millioner kroner: 

Nok trygge voksne med riktig kompetanse i barnehagen er viktig for alle barn. Høyreregjeringen vil ikke betale for bemanningsnormen de har innført i barnehagen, og nå kutter de i tillegg i bevilgningene. Arbeiderpartiet vil ha flere trygge voksne i barnehagene og støtter ikke regjeringens kutt til finanseringen av bemanningsnormen, står det i dokumentet. 

Powered by Labrador CMS