Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Må jobbe lenger for å få like god pensjon

Mens en barnehageassistent født i 1963 vil få 59 prosent av lønna i pensjon som 62-åring, vil prosenten bli 53 for en som er født ti år senere.

Publisert

Da regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene lørdag la fram avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for arbeidstakere i offentlig sektor født fra 1963 og senere, ble det vektlagt at det skal lønne seg å stå lengre i jobb.

Partene har lagt fram flere regneeksempler som viser hvordan pensjonen vil bli for ulike grupper arbeidstakere dersom de starter i offentlig sektor 27 år gamle.

De viser de som er unge i dag må regne med å jobbe lenger for å oppnå like god pensjon som sine eldre kolleger.

Født 1963 eller 1973?

  • En barnehageassistent født i 1963 vil få 59 prosent som 62-åring, 72 prosent som 67-åring og 86 prosent av lønnen som 70-åring.
  • En barnehageassistent født i 1973 vil få 53 prosent som 62-åring, 68 prosent som 67-åring og 81 prosent av lønnen ved å gå av med pensjon som 70-åring.

Tilsvarende for andre yrkesgrupper:

  • En adjunkt født i 1963 vil få 54 prosent ved å gå av som 62-åring, 67 prosent av sluttlønnen sin ved å gå av som 67-åring og 84 prosent ved å stå i jobb til 70 år.
  • En adjunkt født i 1973 får 47 prosent av lønnen ved å gå av som 62-åring, 62 prosent av sluttlønnen sin i pensjon ved 67 år og 77 prosent av lønnen ved å stå til jobb til 70 år.
  • En toppleder født i 1963 vil få 57 prosent av sluttlønnen ved å gå av som 62-åring, 79 prosent av sluttlønnen i pensjon ved 67 år og 93 prosent som 72-åring.
  • En toppleder født i 1973 vil få 52 prosent ved 65 år, 73 prosent av sluttlønnen i pensjon ved 67 år og 85 prosent som 72-åring.

Hadde større ambisjoner

– Vi hadde større ambisjoner for de unge, men slik pensjonssystemet i Norge er blitt innrettet, er det ikke tvil om at unge må påregne å jobbe lenger enn til 67 år, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam overfor NTB.

Den nye ordningen innføres fra 2020 og gjelder for arbeidstakere i kommune, fylkeskommune og stat som er født i 1963 eller senere. Alderspensjonen tjenes opp uavhengig av folketrygden. Det blir dermed ikke nødvendig å samordne pensjonen med folketrygden, slik det gjøres i dag. 

Pensjonen skal fortsatt være livsvarig og reguleres på samme måte som i folketrygden. AFP omdannes fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse etter mønster av AFP i privat sektor.

Powered by Labrador CMS