– Det er de ansatte som skal ha æren her, de har virkelig stått i det og levert mye mer enn noen kunne forvente, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.
– Det er de ansatte som skal ha æren her, de har virkelig stått i det og levert mye mer enn noen kunne forvente, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

Bedre anseelse og endring i arbeidsmåter. Pandemien kan ha endret barnehagene for godt

Ett år etter at pandemien rammer Norge, melder en rekke barnehager om at pandemien kan ha endre barnehagesektoren for godt.

Publisert Sist oppdatert

12. mars 2020. Regjeringen med Erna Solberg i spissen innførte det de omtalte som de mest inngripende tiltakene landet har hatt i fredstid. Nærmest over natta ble barnehager og skoler stengt, og barnehager landet rundt måtte finne nye måter å jobbe på. Barn som ikke var i barnehagen skulle følges opp, samtidig som barn som hadde foreldre med samfunnskritiske jobber skulle ha et fysisk tilbud.

Nå har litt over ett år gått – ett år i tilnærmet unntakstilstand med nye rutiner, retningslinjer og regler å forholde seg til.

I forbindelse med ettårsdagen har PBL (Private Barnehagers Landsforbund) gjennomført en medlemsundersøkelse blant sine rundt 2100 barnehager. Totalt 1082 har svart, og oppsummert viser resultatene:

  • 6 av 10 mener barnehagesektorens anseelse er høyere nå enn før pandemien. 36 prosent mener den er uendret.
  • 65 prosent mener barnehageansattes anseelse er høyere i dag sammenlignet med før pandemien. 33 prosent mener den er uendret.
  • 9 av 10 er «enig» eller «helt enig» i at barnehagen har hatt et godt samarbeid med foreldrene under pandemien.
  • 96 prosent mener barna i egen barnehage har hatt et trygt og godt barnehagetilbud under pandemien.
  • 98 prosent mener de ansatte har strukket seg langt for å gi et best mulig barnehagetilbud under pandemien

Endringer

85 prosent av de spurte mener at det er forhold eller rutiner i barnehagen som er endret som følge av pandemien og som barnehagen vil videreføre etter pandemien.

– Lærdommen sektoren har tatt av et år med korona er utrolig positiv, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL til barnehage.no.

Det er primært to områder barnehagene trekker fram. Det første er smittevern.

– Barnehagene melder tilbake om at man ønsker å videreføre økt fokus på hygiene. Flere melder om mindre omgangssyke og andre typer virus, sier hun.

Det andre området barnehagene ser for seg å endre permanent på, er organisering.

Blant annet svarer enkelte at kohortinndelingen som man har blitt vant med som følge av pandemien tydeligere viser hvilke muligheter og fordeler mindre grupper gir. Samtidig pekes det på at flere utendørsaktiviterer og flere pedagogiske virkemidler utendørs er noe som blir tatt med videre.

Også begrensninger i antall leker trekker flere fram som positivt. Et veldig fyldig utvalg gir ikke automatisk den beste leken.

– Leker som tas fram etter to-tre måneder blir nytt og spennende – spesielt for de aller yngste, heter det i en av de skriftlige tilbakemeldingene som har kommet.

Leveringsrutiner, åpningstider og nye måter å gjennomføre møter på, trekkes også fram som endringer som kan bli varende.

– Det at man som sektor kommer styrket ut, både med tanke på hygiene og den pedagogiske tilværelsen er veldig positivt, sier Lindboe.

Strukket seg langt

Undersøkelsen viser også at flere opplever økt anseelse, og at jobben som gjøres verdsettes mer enn tidligere.

– Det er de ansatte som skal ha æren her, de har virkelig stått i det og levert mye mer enn noen kunne forvente. De har vært i front og utsatt seg for smitterisiko, og utfordrende logistikk for å få hverdagen til å gå opp. Likevel har de klart å opprettholde en tilnærmet normal hverdag. Det er ingen selvfølge. Det er bare å bøye seg i støvet og si tusen takk, sier Lindboe.

Det er primært barnehagestyrere og eiere som har svart på undersøkelsen. Den viser at 98 prosent mener at de ansatte har strukket seg langt for å gi et best mulig barnehagetilbud under pandemien. Men samtidig melder flere om at pandemien er utfordrende for personalet. Stadig nye oppgaver og endrede tiltaksnivå, utslitte ansatte og redusert fellesskapsfølelse som følge av mindre kontakt på tvers av avdelinger er bare noen av tilbakemeldingene som har kommet.

– Det at de ansatte har strukket seg så langt, kommer med en kostnad. Og det gjelder for alle som har vært i førstelinja, og det er ikke rart. Samtidig syns jeg det er fantastisk hva man har fått til, og jeg er veldig stolt av barnehagesektoren, og hvor langt man har strukket seg.

Powered by Labrador CMS