DEBATT

'En privat barnehage uten tariffavtale er et sjeldent unntak i norsk barnehagesektor. Det normale i sektoren er god dialog mellom arbeidsgiverne og de ansatte og deres fagforeninger, slik det bør og skal være', skriver Arild M. Olsen i PBL. Foto: Fagforbundet/PBL
"En privat barnehage uten tariffavtale er et sjeldent unntak i norsk barnehagesektor. Det normale i sektoren er god dialog mellom arbeidsgiverne og de ansatte og deres fagforeninger, slik det bør og skal være", skriver Arild M. Olsen i PBL. Foto: Fagforbundet/PBL

Barnehager og tariffavtale

I minst 95 prosent av de private barnehagene er rettighetene for de ansatte regulert gjennom tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Publisert

En streik blant ansatte i en privat barnehage i Trøndelag får for tiden en del oppmerksomhet. Fagforbundet krever at barnehagen inngår tariffavtale for de ansatte, men arbeidsgiveren sier nei. 

En privat barnehage uten tariffavtale er et sjeldent unntak i norsk barnehagesektor. Det normale i sektoren er god dialog mellom arbeidsgiverne og de ansatte og deres fagforeninger, slik det bør og skal være. 

Å være en del av det organiserte arbeidslivet med tariffavtale skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn, ikke oppleves kun som en utgiftspost og ulempe for bedriften. 

Gode lønns- og arbeidsvilkår og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er en avgjørende for at barnehagene skal tiltrekke seg dyktige og engasjerte ansatte, som er en forutsetning for å kunne tilby et barnehagetilbud med høy kvalitet.

PBL inngikk tariffavtale med fagforeningene i sektoren tilbake i 1997. Og oppslutningen fra barnehagene har vært stor.

Siden 2013 har det vært en forutsetning for medlemskap i PBL, at barnehagen er bundet av en tariffavtale. PBL krever at alle våre medlemmer er bundet av vår hoved- og hovedtariffavtale med fagforeningene, alternativt at barnehagen er omfattet av annen landsomfattende avtale på samme nivå som PBLs tariffavtale.

I en offentlig finansiert sektor som vår mener vi det er naturlig at organisasjons-graden, også blant arbeidsgiverne, er særlig høy.

Arild M. Olsen

Dette er viktig for PBL og medlemmene, og vi mener det er viktig for sektoren.

1.756 barnehager med 23.500 årsverk er i dag tilknyttet PBLs hoved- og hovedtariffavtale. I tillegg har vi 175 medlemsbarnehager med om lag 2.000 årsverk som er omfattet av andre tariffavtaler. 

I en offentlig finansiert sektor som vår mener vi det er naturlig at organisasjonsgraden, også blant arbeidsgiverne, er særlig høy.

Det handler om å sikre fornuftige reguleringer av rettighetene og pliktene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det handler også om sektorens renommé og å befeste inntrykket av barnehagene som en seriøs og gjennomregulert bransje.

Powered by Labrador CMS