Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal nå avgjøre om de to barnehagene har hatt for lave personalkostnader. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal nå avgjøre om de to barnehagene har hatt for lave personalkostnader. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Oslo krever 800.000 av barnehage eid av PBLs styreleder – saken sendt til Fylkesmannen

Kommunen hevder at to barnehager i Oslo hadde for lave personalkostnader. Eierne er uenige og har klaget på vedtaket.

Publisert

Oslo kommune har ført økonomisk tilsyn med to nye barnehager. De mener begge barnehagene i 2014 har spart penger på for lav bemanning, skriver Utdanningsnytt.

Kommunen krever derfor tilbakebetaling av henholdsvis 800.000 og 700.000 kroner. Begge barnehagene har klaget vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Deleid av PBLs styreleder

I en av barnehagene, Økernly barnehage, sitter selskapet Nedre Glommen Holding AS med 80 prosent av aksjene. Dette selskapet er eid av Egil Nicolaysen og PBLs styreleder Eirik Husby.

Overfor Utdanningsnytt henviser Husby til økonomisjef Terje Klavestad å svare på spørsmål.

- Vi er verken enige i beregningen eller beregningsmåten som er lagt til grunn i vedtaket fra kommunen, sier Klavestad til Utdanningsnytt.

- Påvirker bemanningsbehovet

Han peker blant annet på at barnehagen inngår i en konsernvirksomhet.

– Vi løser da ting på en litt annen måte, blant annet gjennom en serviceenhet som tilbyr barnehagen tjenester de ellers måtte ha løst på egenhånd, sier Klavestad, og mener det kan påvirke bemanningsbehovet.

I klagen peker PBL (Private barnehagers landsforbund) på at barnehagen har flere ansatte med lav ansiennitet enn snittet av Oslos kommunale barnehager, noe som påvirker lønnskostnadene.

Ifølge barnehagefakta.no har Økernly barnehage en bemanning på 6,9 barn per voksen. Pedagogandelen er på 43,8 prosent.

Powered by Labrador CMS