Kunnskapsminister Guri Melby (V)
Kunnskapsminister Guri Melby (V)

Pensjon: «Alt» er som før – og kommuner må gjøre nye vedtak

Fredag ble nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager fastsatt i statsråd. Samtidig reverserte regjeringen forskriftsendringen om kutt i pensjonspåslag.

Publisert

Endringen er i tråd med budsjettenigheten med Fremskrittspartiet tidligere i desember.

For første gang er det fastsatt to ulike satser for kapitaltilskudd.

- Den første satsen er en nominell videreføring fra 2020 og gjelder i perioden 1.1.2021 til 30.06.2021 og den andre satsen gjelder i perioden 1.7.2021 til 31.12.2021. Alle kommunene bruker de nasjonale satsene når de utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager, melder departementet på sine nettsider.

Som før

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år, hadde de lagt inn en reduksjon i pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent. Samtidig gjorde de endringer i søknadsordningen, slik at det ikke lenger var et krav om at private barnehager måtte ha vesentlig høyere pensjonsutgifter enn påslaget for å få de dekket. Samtidig ble kravet om at pensjonsavtalen måtte være inngått før 1. januar 2015 endret til 1. januar 2019. 23. oktober ble forskriftsendringene vedtatt i statsråd.

Nå er endringene formelt reversert, også i forskriften. Det betyr at «alt» er som før. Dermed er pensjonspåslaget tilbake til 13 prosent. Barnehagene må fremdeles ha «vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget» for å kunne være i posisjon til å søke om å få dekket pensjonsutgifter som er høyere enn påslaget. Samtidig opprettholdes kravet om at pensjonsavtalen måtte være inngått før 1. januar 2015.

Nye vedtak

Kommunene har som kjent plikt til å fatte vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober. Det var også regjeringens begrunnelse for at de allerede 23. oktober gjorde endringer i forskriften basert på sitt eget budsjettforslag. Kunnskapsdepartementet skriver på sine nettsider at kommunene i disse vedtakene skal ha tatt høyde for at satsene kunne bli endret som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet.

- I kommuner som har fattet vedtak om driftstilskuddssatser basert på et pensjonspåslag på 13 prosent skal disse satsene benyttes til alle private ordinære barnehager. Kommuner som kun har fattet vedtak om driftstilskuddssatser basert på et pensjonspåslag på 11 prosent må beregne nye satser med 13 prosent pensjonspåslag og fatte nye vedtak, skriver departementet.

Powered by Labrador CMS