BDO har skrevet en ny rapport om hvordan barnehageeierne finansierer driften med egenkapital og gjeld, på oppdrag fra KD.
BDO har skrevet en ny rapport om hvordan barnehageeierne finansierer driften med egenkapital og gjeld, på oppdrag fra KD.

Ny rapport fra BDO ser på kapitalstrukturene i de private barnehagene

Litt over halvparten leier lokalene, de private  eierne har jevnt over høy gjeldsgrad og det har vært en relativt kraftig egenkapitaloppbygging i sektoren de siste årene. Det er noen av konklusjonene i en fersk rapport fra BDO.

Publisert

BDO har skrevet en ny rapport om hvordan barnehageeierne finansierer driften med egenkapital og gjeld, skriver Kunnskapsdepartementet på sine hjemmesider.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Den er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private barnehager som Kunnskapsdepartementet har satt i gang. Etter planen skal forslag til endringer i regelverket for private barnehager sendes på høring våren 2019, og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sa i en høring i Stortinget før helgen at han venter å ha landet dette spørsmålet innen utgangen av neste år.

En av flere rapporter

Den ferske rapporten er den andre fra rådgivningsselskapet BDO. Den første kom i mai, og viste blant annet at opptjent egenkapital i de private barnehagene har steget fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til nesten fire milliarder kroner i 2016.

I vår kom også en rapport fra Telemarksforskning som belyste gevinstuttak i private barnehager. 

Formålet med den nye rapporten har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om eksisterende kapitalstrukturer i sektoren, og bidra til å etablere gode mål for hva som er et rimelig nivå på totale kapitalkostnader.

Gir oversikt over strukturer

Rapporten gir oversikt over omfang av leie av barnehagelokaler, lånebelastning, finanskostnader, gjeldsgrader, ulike former for finansiering i barnehagesektoren samt størrelse og utstrekning av disse. Den inneholder også vurderinger av ulike metoder for å regulere omfanget av lånefinansiering i barnehager. 

Rapporten viser blant annet at:

  • Litt over halvparten av private barnehager leier barnehagelokalene.
  • Barnehager som leier lokaler bruker i snitt 7,6 % av driftsinntektene til leie av lokaler, mens barnehager som eier egne lokaler bruker 2,2 % av driftsinntekter til rentekostnader.
  • Det er generelt høy gjeldsgrad i den private barnehagesektoren, og flere av de store aktørene bidrar til å trekke opp gjennomsnittet.
  • Det er et stort spenn i låneopptaket i bransjen målt i kroner, med opp til 1,9 mrd. kroner gjeld hos en av de store aktørene.
  • 86,5 % av private barnehager har en gjeldsgrad som klassifiseres som tilfredsstillende.
  • Det har vært en relativt kraftig egenkapitaloppbygging i sektoren de siste årene.
  • Aktører som eier egne barnehagelokaler er i hovedsak finansiert med gjeld til kredittinstitusjoner.
Powered by Labrador CMS