I 2015 brukte Norge 2 prosent av BNP på barnehagesektoren.
I 2015 brukte Norge 2 prosent av BNP på barnehagesektoren.

Norge bruker mest penger på barnehagebarn i Norden

Norge brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren i 2015. Det utgjør 18 500 dollar per barn.

Publisert

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Danmark fulgte tettest med 16 000 dollar per barnehagebarn.

Finland brukte minst, med 12 000 dollar per barn. Det tilsvarer 1,2 prosent av landets BNP. De har også den laveste dekningsgraden (andel barn i barnehagealder som benytter seg av et barnehagetilbud) av de nordiske landene.

Tallene SSB baserer seg på er hentet fra OECDs årlige publikasjon Education at a Glance, som tar for seg ulike utdanningsrelaterte emner – fra barnehage til høyere utdanning.

Gjennomsnittet for alle OECD-landene var nesten 9000 dollar per barn, noe som tilsvarer 0,8 prosent av BNP, opplyser SSB.

Når det gjelder fordelingen av antall barn mellom private og offentlige barnehager skiller Norge seg vesentlig ut fra de øvrige nordiske landene.

I Norge går om lag halvparten av barna i offentlige barnehager og halvparten i private barnehager. Til sammenligning gikk minst 80 prosent av barna i Finland, Island, Sverige og Danmark i offentlige barnehager i 2016, mens gjennomsnittet i OECD-landene lå på rundt 65 prosent.

SSB påpeker at de nordiske landene har ulike ordninger for foreldrepermisjon og kontantstøtte. Det er også ulikheter i hvordan de forskjellige landene rapporterer opplysninger om personale, og i hvor stor grad alle tilbud dekkes av offentlige tilskudd.

– Dette fører til utfordringer når det gjelder sammenligninger mellom landene, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS