Grindvoll barnehage sto i fare for å bli nedlagt. Nå har politikerne i Lunner kommune besluttet å øke tilskuddet.
Grindvoll barnehage sto i fare for å bli nedlagt. Nå har politikerne i Lunner kommune besluttet å øke tilskuddet.

Barnehagen varslet nedleggelse - kommunen økte tilskuddet

Før jul varslet Grindvoll barnehage at de måtte legge ned driften til sommeren. Nå har politikerne i Lunner tatt grep.

Publisert Sist oppdatert

Det var i slutten av forrige uke at politikerne i kommunestyret i Lunner vedtok å øke driftstilskuddet for små private barnehager til nasjonal sats. Dette utgjør rundt 500.000 kroner fordelt på de tre barnehagene dette gjelder. Nøyaktig hvor stort beløpet blir, er avhengig av barnetallet.

 Det var før jul saken startet. Eieren av barnehagen varslet at barnehagen måtte legge ned, noe som vakte sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Det ble foreslått at kommunen kunne overta barnehagedriften, noe eieren ikke fikk gehør for. Rådmannen foreslo nemlig for politikerne at de ikke skulle kjøpe og overta driften av barnehagen.

Økt tilskudd

Men politikerne fant en omvei, og har nå altså økt tilskuddet til barnehagen.

– Jeg tror politikerne setter Lunner skikkelig på kartet dersom dette blir det endelige vedtaket. Dette er kjempereklame for kommunen, og de kan ha gjort seg selv til en foregangskommune med dette. Dette er en uvanlig solskinnshistorie i Kommune-Norge, uttalte Hege Utheim Øiom til avisen Hadeland etter at formannskapet hadde gjort sitt vedtak.

Formannskapet vedtok at Grindvoll barnehage skulle få økt tilskuddssatsen for 2020 med helårsvirkning, mens de to andre barnehagene skulle få virkning fra barnehageåret 2020/2021.

I kommunestyret ble det gjort en endring, slik at alle tre barnehagene får økt tilskudd fra 1. mars i år.

Men selv om barnehagen nå får økt tilskudd, opereres det med små marginer.

– Det er små marginer, og selv med økt tilskudd på 300.000 kroner vil vi få et overskudd på bare én prosent i år. De siste årene har også tæret på egenkapitalen, som har krympet fra 700.000 på det meste til 175.000 i dag. Men det er klart det er veldig stor forskjell på å gå 240.000 kroner i underskudd i år, til å gå 60.000 i pluss, har Øiom uttalt til Hadeland.

Avhengig av private barnehager

Kommunen har i dag seks kommunale barnhager, tre private familiebarnehager og fire private ordinære barnehager. 

– Lunner kommune er, og har vært, avhengig av de private barnehagene for å kunne oppfylle kravet om full barnehagedekning. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at vi ser, også nasjonalt, at det er tøffe økonomiske rammer, særlig for de små private barnehagene, heter det i saksframlegget.

LES OGSÅ: Foreldreopprør i Lunner: – Går fra vondt til verre

Powered by Labrador CMS