Øvre Slettheia barnehage i Kristiansand må sannsynligvis rives.
Øvre Slettheia barnehage i Kristiansand må sannsynligvis rives.

Barnehagen sto ferdig i 2012 – nå anbefaler kommuneadministrasjonen å rive den

Fukt- og soppskadene i Øvre Slettheia barnehage er så omfattende at administrasjonen i Kristiansand kommune har anbefalt å rive barnehagen.

Publisert

Det går mot at den litt over seks år gamle barnehagen på Øvre Slettheia i Kristiansand kommune må rives, melder Fædrelandsvennen. (krever innlogging)

Barnehagen som sto ferdig høsten 2012, er angrepet av fukt og råte som følge av konstruksjonsfeil og lekkasjer, skriver avisen.

Så store er skadene at kommuneadministrasjonen anbefaler å rive barnehagen og bygge ny, fremfor å renovere bygget. Det er estimert at det vil koste 42 millioner kroner å bygge ny barnehage.

Ifølge Tiril Bjønnes, rådgiver i Kristiansand Eiendom, er det i tillegg til fukt- og soppskadene, som bare deler av barnehagen er rammet av, også flere andre konstruksjonsmessige feil knyttet til barnehagen.

– Det er gjort dårlig håndverk her. Hvis barnehagen skal renoveres er det en risiko for at man underveis finner ytterligere feil som må utbedres, sier hun til Fædrelandsvennen, og antyder at dette er et godt argument for å rive og bygge ny barnehage.

Mottok rapport før jul

Høsten 2018 flyttet barn og ansatte ut av barnehagen og inn i brakker i påvente av videre undersøkelser av bygningen.

Kristiansand Eiendom mottok en rapport om byggets tilstand like før jul. Det er på bakgrunn av denne rapporten at Kristiansand Eiendom nå konkluderer med at barnehagen bør rives.

Kan måtte ta hele regningen

Det var et tysk entreprenørfirma som fikk oppdraget med å bygge barnehagen. Entreprenøren har siden da gått konkurs. Dermed kan kommunen bli nødt til å ta hele regningen for en ny barnehage.

Til nå har ikke kommunen klart å få ut penger verken fra eget forsikringsselskap eller fra entreprenørens konkursbo, skriver Fædrelandsvennen. (krever innlogging)

– Men vi har ikke gitt helt opp forsikringsselskapet og vil fortsatt være i kontakt med dem, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram til avisa.

Det er politikerne som skal ta den endelige beslutningen om barnehagen skal rives.

Setter i gang granskning

I september i fjor sa eiendomssjef Gram til barnehage.no at «ting ble vanskelig» allerede underveis i byggeprosessen. Entreprenøren klarte å ferdigstille barnehagen før den gikk konkurs. Men Gram fortalte at kvaliteten på arbeidet ikke var den som kommunen hadde forutsatt.

– Det ble gjort mye dårlig håndverk underveis, og vi hadde mye styr med entreprenøren, sa Gram da.

Det var likevel ikke før på forsommeren 2018 at det ble oppdaget at bygget var rammet av store fuktskader.

Eiendomssjefen sa også at han vanskelig kunne se at kommunen kunne gjort noen ting annerledes for å hindre at man kom i denne situasjonen.

– Jobben ble lyst ut på vanlig måte, og da det tyske firmaet kom på banen, ble det gjort de vurderinger og den kvalitetssikring som man skal gjøre før firmaet fikk oppdraget, sa Gram til barnehage.no i september i fjor.

Onsdag ble det kjent at kontrollutvalget i Kristiansand kommune ber Agder Kommunerevisjon IKS om å granske avtalen med den tyske entreprenøren.

spørsmål fra Fædrelandsvennen om hva han tenker om at det nå blir en gransking, sier Gram følgende til avisa:

– Det er helt naturlig at det stilles spørsmål ved om kommunen har gjort de riktige vurderingene, både når det gjelder anskaffelse av entreprenøren og den påfølgende dialogen da ting begynte å gå galt i prosjektet.

Powered by Labrador CMS