Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket i Lillehammer kommune forteller at et titalls familier har søkt om gratis barnehage for barn nummer tre.
Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket i Lillehammer kommune forteller at et titalls familier har søkt om gratis barnehage for barn nummer tre.

Utvidet gratisordning - ble en kjempesuksess

Gratisordningen for familier med minst tre barn ble utvidet til også å omfatte SFO.

Publisert

– Per i dag har 34 familier har søkt gratisordningen, opplyser barnehagesjef Marianne Slåen Bruket i Lillehammer kommune til Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).

Lillehammer kommune innførte en ordning med rabatt for barn nummer to og gratis barnehage fra og med tredje barn i barnehage allerede i 2020. Det nye nå er at barnehageplass fra og med tredje barn blir gratis også hvis eldre søsken er i SFO-alder, ifølge avisen - som også skryter av ordningen på lederplass:

Det koster å finansiere gratis barnehageplass og SFO, men skulle familier velge å flytte til en distriktskommune fordi den også tilbyr en slik ordning, kan det lønne seg i det lange løp, skriver avisen, og fortsetter med en oppfordring:

Lillehammer har lykkes med å få mange søkere fra trebarnsforeldre. Arbeiderpartiet lokalt har også lykkes med å få forslaget med i Hurdalsplattformen.

Nå gjenstår det at flere kommuner finner rom i økonomien for å lokke til seg de attraktive småbarnsfamiliene. Koronapandemien har vist at det går an å endre folks preferanser for bosted. Nå må distriktskommuner gripe dette mulighetsrommet.

- Dette er et kjempegodt tilbud til småbarnsfamilier, sier barnehagesjefen, og forteller at samtlige 34 familier som har søkt har fått innvilget gratis barnehageplass fra og med tredje barn.

– Søknadsfristen er for øvrig fortløpende. Det vil si at hvis det kommer flere søknader etter 1. august, vil også de bli behandlet.

Gratisordningen gjelder for både kommunale og private barnehager i Lillehammer.

Lillehammer innførte for øvrig søskenmoderasjon inkludert gratis barnehage fra tredje barn i 2020. I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager får familier som har mer enn ett barn i barnehage reduksjon i foreldrebetalingen. I Lillehammer gis det 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to.

Powered by Labrador CMS