Malin Malmström har tidligere jobbet som barnehagelærer og -leder, og er i dag ansvarlig for barnehageområdet i Gothia Fortbildning og sjefsredaktør for magasinet Förskoletidningen.
Malin Malmström har tidligere jobbet som barnehagelærer og -leder, og er i dag ansvarlig for barnehageområdet i Gothia Fortbildning og sjefsredaktør for magasinet Förskoletidningen.

– Norge og Sverige kan lære av hverandre

– Vi har mye å vinne på å samarbeide om kompetanseutvikling, sier Malin Malmström som er barnehageansvarlig i Gothia Fortbildning.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag og fredag denne uken samles 300 barnehageledere og -lærere i Stockholm, når kompetanseutviklingsforetaket Gothia Fortbildning arrangerer barnehagekonferanse for ellevte år på rad. Årets hovedtema under konferansen som har fått navnet Förskoledagarna, er «leda med framgång».

Men hva skal egentlig til for å være en god leder i barnehagen?

– Å være leder i barnehagen er komplekst. For meg er lederskap noe personlig som må trenes opp. Som leder må man arbeide kontinuerlig med sitt lederskap og utvikle ulike egenskaper, være tydelig i sin kommunikasjon og være stabil og ha god selvfølelse for å oppnå suksess, sier Malin Malmström. Hun har tidligere jobbet som barnehagelærer og -leder, og er i dag ansvarlig for barnehageområdet i Gothia Fortbildning og sjefsredaktør for magasinet Förskoletidningen.

– Alle må delta i kvalitetsarbeidet

Kvalitet er et hett tema i både norsk og svensk barnehagesektor for tiden, så også under Förskoledagarna.

Ifølge Malmström er nøkkelen til god barnehagekvalitet at hele personalet deltar aktivt i kvalitetsarbeidet.

– Skal forbedringsarbeid være mulig og i forlengelsen skape god barnehagekvalitet, må alle i barnehagen være delaktige i å utforme kvalitetsarbeidet. Det innebærer at man sammen utvikler gode arbeidsprosesser for å kunne følge hverdagen, følge opp, evaluere og analysere det som skjer for slik å sikre at virksomheten utvikler seg i retning av målene, sier hun og tilføyer:

– Fra en barnehageleders perspektiv er det avgjørende som sjef å vite hva som foregår i barnehagehverdagen og være i tett dialog med barnehagelærerne. Fra en barnehagelærers perspektiv handler det først og fremst om å være i tett dialog med barnehagelederen og teamet sitt, slik at alle forstår de gjeldende arbeidsprosessene og kan omsette dem i praksis.

Mangel på barnehagelærere

Ifølge Malmström står svensk barnehagesektor overfor flere store utfordringer de neste årene, blant annet når det gjelder dekning av barnehagelærere. Det er nemlig ikke bare Norge som sliter med å utdanne nok barnehagelærere, også i Sverige er dette en utfordring, påpeker Malmström.

– Det råder i dag stor mangel på utdannede barnehagelærere og i de neste årene kommer vi til å mangle enda flere. En stor utfordring er derfor å rekruttere og beholde utdannede barnehagelærere i barnehagene, sier hun.

En annen stor utfordring er å inkludere alle de nyankomne barna som har kommet og kommer til å komme til Sverige de neste årene, opplyser redaktøren for Förskoletidningen.

– Svensk barnehagepedagogikk får gode skussmål verden over og vi er stolte over barnehagen vår. Men skal vi beholde en barnehage av god kvalitet må vi fortsette å utvikle oss og skape forutsetninger for dem som arbeider der. Det er en stor utfordring, sier Malmström.

– Hva kan svenske og norske barnehager lære av hverandre?

– Jeg tror vi alltid kan lære av hverandre uansett om det er innad i én barnehage, mellom barnehager eller mellom svenske og norske barnehager. Det gjelder både på det organisatoriske og det pedagogiske feltet. Vi kan inspirere hverandre, utveksle tanker, erfaringer og dele forskning oss imellom. Vi vil bare vinne på å samarbeide om kompetanseutvikling! avslutter Malin Malmström.

Powered by Labrador CMS