Det står dårlig til med tilsyn i norske barnehager.
Det står dårlig til med tilsyn i norske barnehager.

Skuffet over forslag om tilsyn

Regjeringen opprettholder forslaget der kommunene fortsatt skal ha ansvaret for tilsyn av barnehager. – Løftebrudd! sier administrerende direktør i PBL, Arild Olsen.

Publisert Sist oppdatert

I særlige tilfeller åpner regjeringen for at fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehagene. Regjeringen sender nå dette lovforslaget til Stortinget.

Det var i november 2014 at regjeringen sendte forslag om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter, om tilsyn og barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering, ut på høring. Høringsfristen var i januar 2015.

Fra 1. januar 2011 overtok kommunene ansvaret for finansieringen av kommunale og private barnehager. Samtidig skulle de fremdeles være barnehagemyndighet og føre tilsyn med at både egne og private barnehager forholdt seg til regelverket. Med andre ord – kommunene passer på sine egne barnehager og iverksetter pålegg dersom deres egne barnehager ikke holder seg til gjeldende lover og forskrifter.

Høyre og Frps kjepphest

Et statlig tilsyn for barnehagen har lenge vært Høyre og Frps kjepphest, og forslaget ble fremmet av Høyres familiepolitiske talskvinne allerede sommeren 2013.

Argumentet er at man ikke kan føre tilsyn med seg selv. Det blir som å be bukken passe havresekken. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i en pressemelding at foreldre likevel vil ha mulighet til å koble inn fylkesmannen når de opplever at kommunens tilsyn ikke fungerer.

– Vårt forslag gir fylkesmannen mulighet til å ta opp saker på eget initiativ, sier Isaksen.

Spesielle tilfeller

Han begrunner avgjørelsen med å fortsette å la kommunene føre tilsyn med egne barnehager, med at det er kommunene som kjenner barnehagene og de lokale forholdene.

– Nærhet gjør det også enklere for kommunene å gjennomføre hyppig tilsyn, sier Isaksen.

Tanken er at fylkesmannen kun skal inn ved spesielle tilfeller.

– Fylkesmannen har allerede tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet. Det vil være en fordel når de skal ha tilsyn med enkeltbarnehager. Hvis kommunen og fylkesmannen er uenige, er det fylkesmannen som avgjør saken, sier kunnskapsministeren.

– Løftebrudd

Likevel heter fra Høyre og Frps medlemmer i familie- og kulturkomiteens innstilling til stortingsmeldingen om «Fremtidens barnehage» våren 2013 at «Barnehagesektoren krever et uavhengig og kompetent tilsynsorgan og regjeringen må så raskt som mulig overføre ansvaret med å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter barnehageloven fra kommunene til et uavhengig tilsyn».

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, legger ikke skjul på at han er skuffet over regjeringen.

– Det er skuffende og overraskende at regjeringen ikke følger opp sitt eget løfte om å innføre et uavhengig tilsyn. Nå skal kommunene fortsette å føre tilsyn både med sine egne barnehager og med de konkurrerende private barnehagene. Det er vi kritiske til og vi tror ikke regjeringens forslag vil innebære særlige forbedringer fra det systemet vi har i dag, sier Olsen til pbl.no.

– Saken skal nå til Stortinget og det er å håpe at flere ser at de justeringene regjeringen nå legger opp til er et alt for lite skritt på veien mot et uavhengig tilsyn, legger han til.

– Ikke løftebrudd

Komiteleder av Stortingets familie- og kulturkomite, Svein Harberg (H), mener forslaget om tilsyn er et godt første skritt på veien til et uavhengig tilsyn, og at det slett ikke dreier seg om løftebrudd.

– Høyre og regjeringen har som et langsiktig mål å få hele tilsynsfunksjonen over til en uavhengig instans. Det koster mye å bygge opp et slikt tilsyn. Det er derfor nødvendig å ta dette i flere skritt. Nå har vi innført et tilsynsoppdrag til fylkesmannen som gjør at de som ikke er fornøyd med kommunenes avgjørelser, kan løfte det opp til et uavhengig tilsyn, sier Harberg i en epost til barnehage.no.

– Dette gjelder ansatte, drivere og foreldregruppen. Vi bygger altså opp et tilsyn som kan ta seg av konfliktsakene, mens de jevnlige tilsynene fortsatt foretas av kommunene. Dette er ikke løftebrudd, men å ta det i flere skritt på vei til målet.

Saken er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen. I februar skal saken ut på ny høring og frist for å søke om å delta, er 9. februar 2016.

Powered by Labrador CMS