Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på PBL sitt landsmøte på Gardermoen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på PBL sitt landsmøte på Gardermoen.

Varsler endring i rammeplanen for utdanning

Kunnskapsdepartementet endrer rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudentene og barnehagelærerstudentene skal kunne om vold og seksuelle overgrep. Endringene trer i kraft 1. august.

Publisert Sist oppdatert

– For å sikre at alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har kunnskaper til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge på en god og trygg måte, gjør vi nå endringer i rammeplanene for disse utdanningene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til departementets nettsted.

Kunnskapsdepartementet varsler endring i rammeplaner for blant annet barnehagelærerutdanningen.

I den nye rammeplanen heter det nå at:

Kandidaten skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Det heter også at:

Kandidaten kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Kunnskapsdepartementet viser til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge (2014-2017) «En god barndom varer livet ut».

For å sikre at alle kandidater fra de nevnte lærerutdanningene har kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er det nå gjort endringer i paragraf to i disse rammeplanene. Endringene får virkning fra 1. august 2016.

Se endringene her.

Studenten skal etter fullført utdanning ha læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som fundament. Departementet presiserer at endringene i rammeplanene innebærer at alle kandidater som avslutter slike utdanninger etter studieåret 2016-2017, har kompetanse i tråd med endringene i rammeplanene.

Powered by Labrador CMS