Professor Kjetil Børhaug leder ekspertgruppen. 1. desember skal de legge fram rapporten sin til Kunnskapsdepartementet.
Professor Kjetil Børhaug leder ekspertgruppen. 1. desember skal de legge fram rapporten sin til Kunnskapsdepartementet.

– Nå har dere anledning til å si deres mening om rollen som barnehagelærer

Hva er det som vil dominere debatten om framtidas barnehage? Professor Kjetil Børhaug har noen svar, men vil gjerne ha innspill fra flere i sektoren.

Publisert

1. desember skal ekspertgruppen han leder levere sin rapport til Kunnskapsdepartementet. Men så langt er ikke rapporten helt ferdigskrevet, og det er fremdeles plass til flere innspill. 

– Nå har dere et mulighetsvindu, og jeg vil gjerne høre hva dere har å si, sa professor Kjetil Børhaug til deltakerne på PBLs lederkonferanse i Bodø. 

Skal ta diskusjonen videre

– Jeg forventer at det skal komme ut en god og grundig rapport som tar diskusjonen om barnehagene et steg videre. En rapport som ikke ender i én av skyttergravene, men som danner grunnlag for utvikling, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han satte ned ekspertgruppen som skulle se nærmere på rollen til barnehagelæreren. 

Utgangspunktet for oppdraget var en tilsvarende gjennomgang i skolen.

FAKTA Ekspertgruppens mandat

I fjor sommer nedsatte regjeringen en ekspertgruppe som har fått i oppdrag å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen.

Også barnehagelederens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

Ekspertgruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

–  Vi hadde i fjor en ekspertgruppe om lærerrollen som så på oppdraget med å bygge en sterk profesjon i skolen. Da handlet det ikke bare om de politiske rammebetingelsene, men også hvordan profesjonen selv og organisasjonene kan drive profesjonsbygging. Dette arbeidet ble avsluttet i august 2016. Det ble godt tatt imot både av KS og Utdanningsforbundet. Nå gjør vi det samme i barnehagen.

Ekspertgruppen er satt sammen av forskere, barnehagelærerutdannere og fagpersoner fra praksisfeltet.

Deres mandat er å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Også barnehagelederens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert. Ekspertgruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Om selve arbeidet kunne Kjetil Børhaug slå fast at det blir en hektisk tid fram mot 1. desember. 

– Vi ble nok litt for ivrige i starten, og delte det opp i litt mange mange tema og problemstillinger. Derfor har det vært travelt nå i innspurten. 

I disse dager er gruppen inne i en fase der alt av ideer og tema skal tas ned og systematiseres. 

– Akkurat nå ser vi på hvilke tema vi skal gå mer inn i. Vi er en del av en diskusjon, og vil gjerne ha input fra andres tanker og idéer. 

– Hvilke innspill har dere fått til nå? 

– Kanskje ikke så mange helt konkrete forslag, men flere uttrykk for positive forventninger. Likevel; når jeg er ute og snakker med folk som her i dag, er det tydelig at dette er tema svært mange er opptatt av og engasjert i. 

Ulike trender endrer rollen

I innledningen sin snakket han om fem ulike trender i sektoren som kan komme til å påvirke barnehagelederrollen på forskjellige måter.

– Det første handler om at det blir stadig større politisk styring av barnehagene. Hvis det utvikler seg videre betyr det også at det vil bli mer innblanding. Barnehagelederne må forholde seg til stat og kommune, det kan bli mer samordning og mer regulering. Det som skjer da, er at barnehagelederne får en utvidet rolle - de blir aktivister og nettverksdeltagere, sier Børhaug. 

FAKTA Kjetil Børhaug

  • Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • Har blant annet forsket på barnehagepolitikk og på organisasjon og ledelse i barnehage.
  • Leder ekspertgruppen nedsatt av regjeringen som skal se på barnehagelærerollen.

Den andre trenden han peker på, er at det blir stadig større konkurranse. Det endrer barnehagelederens rolle på en annen måte.

– Det betyr at lederen får flere andre funksjoner. Man må tenke på profilering og strategisk posisjonering, tilleggstjenester, kundebehandling, det å bygge lojalitet og å jobbe med markedsføring, sier han. 

Også endringer som at mange barnehager blir en del av stadig større organisasjoner, at det blir stadig større fokus på profesjonsutvikling vil endre barnehageledelsen, men hvordan kommer an på hvilken form disse endringene tar. Mange ønsker seg tilbake til den gode, gamle tida - vi ser også tendenser til en motstandsbevegelse. Slik motstand gir en helt annen lederrolle. 

– Vi snakker stadig mer om profesjonalisering av barnehagelærerrollen. Hvem skal være premissleverandørene for den profesjonaliseringen? Skal det være dere som er ledere i barnehagen, eller skal det være noen andre? Hvem skal styre dette, og hvilken form skal den ha? 

Det er noe av spørsmålsstillingen ekspertgruppen skal finne ut av. Fra salen under lederkonferansen var det flere som kom med innspill. Både om at det er for stor forskjell i rammebetingelsene mellom de små og store barnehagene, at det er vanskelig å få rom for kompetanseheving og andre sider ved yrket som kan by på utfordringer. 

– Målet vårt er å få til en god, faglig forankret tekst som skal kommunisere utfordringene i sektoren, og legge kunnskapsgrunnlag for den videre debatten, sier Børhaug. 

Sluttseminar

Han har registrert at det er ulike oppfatninger av hva profesjon faktisk er, og at det er behov for et felles språk. 

– Jeg tror ganske ofte at vi snakker forbi hverandre fordi vi ikke mener det samme med profesjon. Er barnehagelæreryrket konkret og praksisnært, eller er det mer faglig forankret?

Akkurat det og mange andre spørsmål håper han å ha flere svar på når rapporten fra ekspertgruppen skal legges fram. 

– Da blir det et sluttseminar, der noen skal få lese rapporten i forkant. Da regner jeg med vi får masse kritiske spørsmål. Det gleder jeg meg til, sier han og smiler. 

Powered by Labrador CMS