– Det er allerede et krav i loven om at alle barnehager skal ha en daglig leder som er barnehagelærer eller tilsvarende og en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.
– Det er allerede et krav i loven om at alle barnehager skal ha en daglig leder som er barnehagelærer eller tilsvarende og en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.

– Ikke behov for strammere regulering av krav til stedlig leder

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil stramme inn på kravene om stedlig leder i barnehagen. Det mener KS det ikke er behov for.

Publisert Sist oppdatert

En gjennomgang barnehage.no gjorde av de kommunale barnehagene i Oslo, viser at en av fire kommunale Oslo-barnehager deler styrerressurs. En rundspørring blant de største private barnehagekjedene viste at noen av dem praktiserer delt ledelse, andre ikke.

– Det er ganske selvsagt for regjeringen at hver barnehage faktisk har en styrer og en ledelse som har tid og mulighet til å drive pedagogisk ledelse, sier statssekretær Halvard Hølleland i Kunnskapsdepartementet om hvorfor regjeringen mener regelverket må strammes inn.

– Allerede et krav

At reglene må endres er ikke Kommunesektorens organisasjon KS enig i.

– KS mener at det ikke er behov for strammere regulering av krav til stedlig leder. Det er allerede et krav i loven om at alle barnehager skal ha en daglig leder som er barnehagelærer eller tilsvarende og en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS til barnehage.no.

Hun legger til at KS ønsker fortsatt fleksibilitet i hvordan barnehagene organiserer seg for å sikre et godt barnehagetilbud til alle barn ut fra lokale forhold og behov.

Flere av de store, private barnehageaktørene påpeker at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med god kvalitet å ha en stedlig leder når barnehagene - og fagmiljøene - blir for små.

– God ledelse er viktig for å sikre kvalitet i det arbeidet. For de små barnehagene kan det være utfordrende å få tak i godt kvalifisert personale, både styrer og pedagoger, fordi de ofte vil ha et større faglig fellesskap. Derfor kan det å lede to små barnehager være positivt for både styrer og de ansatte når det kommer til faglig fellesskap og utvikling av kvalitet, sa daglig leder Trude Sydtangen til barnehage.no i denne artikkelen.

– Vi merker oss det Læringsverkstedet påpeker, om at det kan være en fordel for de mindre barnehagene å være en del av et større faglig fellesskap og at krav om en stedlig leder kan gjøre situasjonen vanskeligere for dem. Dersom man ønsker et mangfold av tilbud, er det viktig å legge til rette for ulike måter å drive også de små barnehagene på, sier Jensen.

– Det er dessuten paradoksalt at regjeringen varsler en tillitsreform, samtidig som de går inn for en detaljstyring av hvordan personell i barnehagene skal disponeres.

– Forutsetter fullfinansiering

I tidligere artikler har både byrådet i Oslo, flere private barnehagekjeder og PBL påpekt at det må følge penger med økte krav. Til barnehage.no sa statssekretær Halvard Hølleland at en ny forskriftsbestemmelse i hovedsak vil være en tydeliggjøring av gjeldende rett.

– Samtidig vet vi at mange barnehager opplever at de har knappe ressurser og at en del eiere ikke prioriterer å ha en tilstedeværende leder i alle barnehager. Det er ikke uten grunn at regjeringen i 2022 øker kommunesektorens frie inntekter med 4,5 milliarder kroner. Den som leser statsbudsjettet vil se at barnehage er fremhevet som hovedgrunnen til at regjeringen øker kommunerammen så kraftig nå i 2022. Dette forventer vi at gir en kraftig forbedring både i kompetanse, bemanning og ledelse, uttalte statssekretæren.

Kristin Holm Jensen i KS er ikke i tvil om at en innstramming vil kreve penger:

– Regjeringens forslag til medføre behov for flere folk i lederstillinger og dermed et økt ressursbehov, og vi forutsetter selvsagt at dette fullfinansieres, sier hun.

Færre barnehager - færre styrerårsverk

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mens det ble 96 færre barnehager i 2021 sammenlignet med året før, ble det 35 færre årsverk blant barnehagestyrere.

Det var i alt 4 705 styrerårsverk i landets 5 525 barnehager per 15. desember 2021. (5 021 ordinære barnehager, 394 familiebarnehager og 105 åpne barnehager.)

Blant de 5 021 ordinære barnehagene var 918 av dem i størrelsen 1-25 barn, 1 638 barnehager i størrelsen 26-50 barn, 1 494 barnehager hadde mellom 51 og 75 barn, mens i alt 970 ordinære barnehager hadde flere enn 76 barn.

Les mer om statistikken på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS