Byrådssekretær Aila Emilie Kamaly ved avdelingen for oppvekst og utdanning i Oslo kommune sier at det ved utgangen av 2021 var 290 styrerårsverk i de 302 kommunale barnehagene i Oslo.
Byrådssekretær Aila Emilie Kamaly ved avdelingen for oppvekst og utdanning i Oslo kommune sier at det ved utgangen av 2021 var 290 styrerårsverk i de 302 kommunale barnehagene i Oslo.

Krav om stedlig leder: En av fire Oslo-barnehager deler styrer

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil stramme inn regelverket for å sikre alle barnehager en stedlig leder. I Oslo forutsetter byråden at eventuelle merutgifter ved skjerpede krav blir finansiert fullt ut av staten.

Publisert Sist oppdatert

I Oslo har byrådet bestemt at hovedmodellen skal være at alle Oslos barnehager har egen styrer. Likevel viser en gjennomgang barnehage.no har gjort at 75 av kommunens 302 barnehager deler styrer med en annen barnehage (se oversikt nederst i saken). I tillegg har flere barnehager styrere med tilleggsoppgaver i andre barnehager.

– Ved utgangen av 2021 var det 290 styrerårsverk i de 302 kommunale barnehagene i Oslo. De fleste bydelene har én styrer i hver barnehage, men noen har styrer som leder flere, mindre barnehager, sier byrådssekretær Aila Emilie Kamaly ved avdelingen for oppvekst og utdanning.

De aller største barnehagene har også flere enn én styrer. Margarinfabrikken, som er landets største barnehage, har til eksempel fem styrere.

11 av 26 med delt leder

Ifølge opplysninger om barnehagene på kommunens hjemmesider praktiserer samtlige bydeler, bortsett fra Søndre Nordstrand, å dele på styrerressursen i noen av barnehagene. I de aller fleste tilfellene har én styrer ansvar for to barnehager. I noen tilfeller har en styrer i en barnehage tilleggsoppgaver som områdestyrer for ytterligere en eller flere barnehager, eller delte lederoppgaver i andre barnehager enn sin egen.

I bydel Gamle Oslo har i alt 11 av 26 barnehager en styrer som jobber i mer enn en ordinær barnehage, samt ytterligere en styrer som i tillegg leder en åpen barnehage. Samtidig har bydelen flere store barnehager som har mer enn én stedlig styrer.

I bydel Ullern har åtte av 18 barnehager delt styrerressurs, i bydel Sagene har åtte av 21 barnehager delt styrer, mens i bydel Stovner har åtte av 23 barnehager delt styrer.

– Vi har fastsatt retningslinjer som skal bidra til at bydelene kan gjøre vurderinger av styrerressurser i barnehagene i samsvar med lovens krav og begrunne eventuelle unntak fra hovedregelen om en styrer i hver barnehage, sier Kamaly til barnehage.no.

«Forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse»

Dette står i barnehagelovens paragraf 24 om styrer:

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

I Hurdalsplattformen er det nedfelt at regjeringen skal «stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna».

– Det løftet følger vi nå opp. Jeg har gitt Utdanningsdirektoratet i oppgave å utrede og sende på høring et forslag til ny forskriftsbestemmelse om krav til stedlig leder, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Utdanningsnytt før helga.

– Barnehagene har fått stadig flere oppgaver og lovkrav de må følge. God ledelse er viktig for å sikre kvalitet i det arbeidet. Barnehagestrukturen har også endret seg, derfor er det viktig at kravet om stedlig leder tydeliggjøres i forskriften til barnehageloven, uttalte Brenna, og fortalte at hun nå har bedt Udir foreslå ny ordlyd i forskriften til barnehageloven for å sikre alle barnehager en stedlig leder.

På spørsmål fra barnehage.no om hvilke konsekvenser en eventuell lovendring vil få for driften av Oslo-barnehagene, svarer Kamaly:

– Byrådet er opptatt av at barnehagene har stabile og tilstedeværende styrere. Vi er positive til krav om stedlig leder, men forutsetter at eventuelle merutgifter ved skjerpede krav blir finansiert fullt ut av staten.

Oversikt over styrere med oppgaver i flere enn én barnehage. Oversikten er hentet fra Oslo kommunes hjemmesider. (Antall barn i parentes.)

* Andreas Lund Moseid: Styrer i Badebakken barnehage (56 barn), i tillegg områdestyrer for Voldsløkka barnehage - spesialavdeling for barn med funksjonsnedsettelse, og områdestyrer for Tåsen barnehage (117 barn), Nordre Aker.

Anette Hogness: Møllefaret (59) og Ullernkkollen (36) barnehager, bydel Ullern.

Anikken Ildal: Keyserløkka (36) og Ola Narr (67) barnehager, Grünerløkka.

Ann-Karin Gregersen: Breigata (27) og Grønland Torg (62) barnehager, Gamle Oslo.

* Sigurd Skaugvold: Styrer i Sanatoriet barnehage (54), samt områdestyrer for Engebråten barnehage (72), Nordre Aker.

Bjørn-Petter Solbøe: Styrer i Bakkehavn (60) og Lille Langerud (18) barnehager, Østensjø.

Camilla Bekkhus: Styrer i Bjølsenhellinga (26) og Bjølsenparken (43) barnehager, Sagene.

Caroline Brandth: Styrer i Etterstadgata (27) og Fridtjovsgate (52) barnehager, Gamle Oslo.

Erik Abrahamsen: Styrer i Akersløkka (60) og Grünerhagen (60) barnehager, Grünerløkka.

Erlend Kristiansen: Styrer i Heibergløkka (27) og Munkenga (60) barnehager, Gamle Oslo.

* Espen Wiik: Styrer i Munkelia barnehage (37), samt en av to styrere i Mellombølgen barnehage (223), Nordstrand.

* Hege Trampe-Kindt: Styrer i Gulldalen barnehage (57), samt en av to ledere i Kjelsås skole barnehage (104), Nordre Aker.

Homeira Saffar Khayatian: Styrer i Tokerudtoppen barnehage (54) og Tokerudåsen barnehage (54), Stovner.

Irram Ahsan Ullah: Styrer i Gullberget barnehage (57) og Karen Aasumb barnehage (36), Stovner.

* Jarl Kindberg: Styrer i Tusindhuus barnehage (36) og Portnerboligen naturbarnehage (36) (storebarnsavdeling), som er felles organisert, Frogner.

Julie Kufaas Sivertsen: Styrer i Hamborg barnehage (62) og Vestjordet barnehage (53), Vestre Aker.

Kari Anne Storm: Styrer i Vestliberget (45) og Vestlikollen (42) barnehager, Stovner.

Karoline Sæther Pedersen: Styrer i Suhms gate barnehage (54) og Tusentrippen barnehage (54), St. Hanshaugen.

Kjersti Moen Kjølen: Styrer i Oskar Braaten barnehage (43) og Pontoppidan barnehage (39), Sagene.

Kristin Langsholdt: Styrer i Stovnerfaret (31) og Vesthellinga (54) barnehager, Stovner.

Kristin Tsikalakis: Styrer i Romsås senter barnehage (27) og Tiurleiken barnehage (54), Grorud.

* Laila Fellah: Styrer i Ammerudgrenda barnehage (54), samt i Grorud Åpen barnehage, Grorud.

Linn Pedersen: Styrer i Bjølsen barnehage (44) og Riflegata barnehage (39), Sagene.

Lotte Hermanrud: Styrer i Ammerudkollen barnehage (117) og Huken naturbarnehage (18), Grorud.

* Gerd Bostrøm: Styrer i Bellevue gård barnehage (105), og Samisk barnehage sammen med Máre Helander, Grünerløkka.

Mariann Kruse: Styrer i Etterstadsletta (60) og Sotamyggen (33) barnehager, Gamle Oslo.

Marianne Retvik: Styrer i Hurdalsgata (28) og Jordal (84) barnehager, Gamle Oslo.

Mona Neksum: Styrer i Nordjordet (59) og Thaulow (54) barnehager, Ullern.

Morten Kleppa: Styrer i Bygården (36) og Grønneberg (32) barnehager, Frogner.

Nina Dorans Brodtkorb: Styrer i Sandbakken barnehage (48) og Årvoll barnehage (27), Bjerke.

Sandra Edsberg: Styrer i Orelia barnehage (27) og Økern barnehage (60), Bjerke.

Selma Batlak: Styrer i Nordtvet barnehage (54) og Rasmusbakken barnehage (21), Grorud.

Signe-Irene Danielsen: Styrer i Bikuben barnehage (54) og Ullern barnehage (54), Ullern.

Sissel Friis Eriksen: Styrer i Linderud gård barnehage (54) og Madamløkken barnehage (54), Bjerke..

Thomas Nedreberg: Styrer i Kjosjordet (50) og Priorveien (54) barnehager, Ullern.

Tonje Elisabeth Dahl: Styrer i Enerhaugen (27) og Langleiken (34) barnehager, Gamle Oslo.

Trine Frøberg: Styrer i Havnehagen friluftsbarnehage (18) og Lopperud barnehage (93), Østensjø.

Trude Holst Evensen: Styrer i Landingsveien (54) og Orebakken (54) barnehager, Vestre Aker.

Trude Hoset Dahl: Styrer i Stjernemyra (45) og Teisen vest (15) barnehager, Alna.

Yngvil Cordtsen: Styrer i Askeladden (45) og Åsenhagen (24) barnehager, Sagene.

Åse Haaheim: Styrer i Gartnerboligen (54) og Rustad gård barnehage (27), Østensjø.

Powered by Labrador CMS