DEBATT

«Jeg håper at min barnehage, og alle andres barnehage, får et godt og spennende år der vi slipper å være redde for at vi ikke skal klare oss økonomisk, men kan bruke alle ressurser på å veilede og guide barna til å kunne klare å ta riktige valg som gjør dem rustet til å stå i hverdagens utfordringer,» skriver artikkelforfatteren.
«Jeg håper at min barnehage, og alle andres barnehage, får et godt og spennende år der vi slipper å være redde for at vi ikke skal klare oss økonomisk, men kan bruke alle ressurser på å veilede og guide barna til å kunne klare å ta riktige valg som gjør dem rustet til å stå i hverdagens utfordringer,» skriver artikkelforfatteren.

Tanker til ettertanke – rett etter nytt år

«Vi barnehagefolk har et stort og alvorlig ansvar, et ansvar som kan føles både tungt og lett,» skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Her sitter jeg ved kontorpulten min, første «ordentlige» uke etter en lang juleferie. Jeg er daglig leder i Bjørnsgård barnehage, som er en privat barnehage i Østre Toten kommune. Barnehagen er ikke veldig liten, men heller ikke veldig stor, den er midt imellom. Vi har 59 barn. Av disse barna er 18 barn under 3 år og 40 barn over 3 år. Vi tilhører ikke en kjede, men er en idealistisk barnehage der alt overskudd går tilbake til barna og barnehagen.

Ja, hva får meg til å ta fatt på tastaturet og skrive noen ord, som jeg tenker jeg vil dele med flere?

Jo, jeg har noen bekymringer. Jeg bekymrer meg faktisk mer nå en jeg har gjort på lenge.

Hvorfor bekymrer jeg meg?

Samfunnet i dag er veldig annerledes enn for bare noen år tilbake. Vi har hele verden mye tettere på og alt skjer veldig fort. Det kreves mye av barn som vokser opp i dag. De skal ta mange valg og helst riktige valg.

Klarer vi som er rundt barna å veilede og guide barna til å ta riktige valg? Klarer vi å hjelpe barna til å bli robuste nok til å mestre det samfunnet som venter der ute?

Krevende økonomisk situasjon

Vi er som sagt en barnehage som er verken stor eller liten, men en barnehage som har stabilt personale med mye kunnskap. Vi holder til i en kommune som er blant dem som ikke har de største tilskuddene. Dette har for oss ført til at vi har en økonomisk situasjon som er meget krevende.

Det er krav om antall ansatte per barn og antall pedagoger per barn, og det er jeg virkelig glad for. Det som blir utfordringen, er at tilskuddet ikke strekker til!

Jeg leste nettopp en artikkel om at Espira-kjeden hadde lagt føringer for ansienniteten til de som skulle ansettes. Dette har jeg virkelig stor forståelse for. 

Nina Hermanrud er daglig leder i Bjørnsgård barnehage.
Nina Hermanrud er daglig leder i Bjørnsgård barnehage.

I vår barnehage er vi de samme ansatte som da vi startet for 19 år siden. Ikke bare er vi de samme, flere har tatt utdanning og blitt barnehagelærer, eller tatt fagbrev – vi har virkelig jobbet for å tilføre barnehagen kunnskap. Det som blir vanskelig med dette, er at alle har lang ansiennitet og lønnsutgiftene blir høye, noe som igjen fører til at vi har utfordringer når det gjelder økonomi. Men faglig er vi gull!

Tilbake til barna… Og deres utfordringer. Slik jeg ser det, ser jeg et personale som har en ekte og oppriktig kjærlighet til barna. Et personale som ønsker å gjøre det beste for barna til enhver tid. Det er situasjoner og dilemmaer hver dag og flere ganger per dag. Det er dette som også gjør jobben så utrolig spennende.

I går sto en barnehagelærer og jeg i gangen og så på bilder (vi har fellesbilder av barna for hvert år vi har holdt på). Vi ser på bildene og er enige i at vi er heldige som har blitt kjent med så mange barn og fått tatt del i så mange år av deres liv.

Det er en rik og spennende hverdag å jobbe med og for barn. Ingen dag er lik, selv om den kan være lik i formen og i rammene. Det å jobbe med mennesker er en slik glede, men det skal også innrømmes, det krever tålmodighet og vilje også!

Stort ansvar

Jeg bor i en kommune der den videregående skolen har høyt frafall. Dette må vi i barnehagen ta innover oss.

Vi må se på hva dette betyr for oss som jobber med de minste barna og hvordan vi skal ruste dem til å ha tålmodighet til å holde ut for å nå mål. Hvordan vi skal skape nysgjerrighet til å tørre og ønske å prøve noe nytt. Det å styrke deres autonomi slik at de klarer å stå i valg, og ha det godt med det. Styrke deres karakter, slik at de har en indre ro og en tro på at de er bra og de tørr å stå i valg, uten å måtte få et visst antall likes. Skape ungdom som klarer å ta en avgjørelse på en invitasjon til en fest eller en bursdag, uten å måtte avvente å se om det er noe eller noen andre som er bedre og mer populær som inviterer.

Vi barnehagefolk har et stort og alvorlig ansvar, et ansvar som kan føles både tungt og lett. 

Jeg håper at min barnehage, og alle andres barnehage, får et godt og spennende år der vi slipper å være redde for at vi ikke skal klare oss økonomisk, men kan bruke alle ressurser på å veilede og guide barna til å kunne klare å ta riktige valg som gjør dem rustet til å stå i hverdagens utfordringer. 

Godt nytt år til alle!

Powered by Labrador CMS