Krass kritikk mot byråd Inga Marte Thorkildsen i varsel til Oslo kommune

«Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel».

Slik innledes et varsel som flere i ledergruppen har sendt inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslingsordning, skriver Aftenposten.

Varselet retter skarp kritikk mot måten byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) opptrer på i kontaktmøter med etaten.

Aftenposten har framlagt konkrete beskyldninger som gjengis i varselet for byråden. Hun skriver i en e-post at hun er kjent med at det er kommet varsel på henne. Men legger til:

«Det er kommunens sentrale varslingsråd som nå skal behandle varslene, og det er ikke naturlig at jeg på nåværende tidspunkt kommenterer de ulike påstandene i detalj.»

Powered by Labrador CMS