En hovedvekt av utbrudd som Folkehelseinstituttet har bistått kommunene med sist uke, har vært forårsaket av engelsk eller sørafrikansk virusvariant.

En hovedvekt av utbrudd som Folkehelseinstituttet har bistått kommunene med sist uke, har vært forårsaket av engelsk eller sørafrikansk virusvariant.

Flere av de større utbruddene tilknyttet barnehager

Den siste uken har det vært 61 smitteutbrudd, ifølge FHIs ukerapport for uke 10. Mange av dem har vært i barnehager.

Publisert

I uke 10 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland og Nordland. I tillegg har Folkehelseinstituttet i siste uke fulgt opp rundt 61 ulike utbrudd og hendelser blant annet i helse- og omsorgstjenesten, på arbeidsplasser, i skoler og barnehager og private husstander.

Det kommer fram i den siste ukerapporten fra FHI.

En hovedvekt av utbrudd som Folkehelseinstituttet har bistått kommunene med sist uke, har vært forårsaket av engelsk eller sørafrikansk virusvariant.

Over nesten hele landet

Viruset har rammet barnehager over store deler av landet:

Antall meldte tilfeller i Oslo fortsatte å øke i uke 10 og det er registrert en rekke utbrudd og hendelser. Flere av de større utbruddene (antall tilfeller ≥ 10) er tilknyttet arbeidsplasser, skoler og barnehager. I de aller fleste større pågående utbrudd i fylket er det påvist smitte med den britiske virusvarianten.

Det er fortsatt relativt store forskjeller i forekomst mellom bydeler, med høyest 14- dagers insidens i Stovner, Grorud, Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke.

Det har vært en økning i antall meldte tilfeller i Viken i uke 10. Det er meldt mange utbrudd spesielt i skoler og barnehager, men også knyttet til arbeidsplasser, treningssentre og helseinstitusjoner i fylket. Smittetrenden er økende totalt sett og i mange kommuner i fylket, spesielt i Oslo-nære kommuner, på Romerike og i Drammensområdet.

For Vestland er forekomsten fortsatt på et lavt nivå, og antall meldte tilfeller for uke 10 lå på samme lave nivå som i uke 9, men noen andre mindre kommuner i fylket har opplevd utbrudd i skoler og barnehager med den engelske virusvarianten. I uke 10 ble det også påvist et tilfelle med den brasilianske varianten i fylket.

Antall tilfeller i Agder har gått noe ned og påvirkes først og fremst av utviklingen i Kristiansand kommune. De har håndtert flere utbrudd og det er i tillegg meldt om utbrudd i Arendal og Lillesand kommune. Utbruddene er tilknyttet skoler og barnehager.

Rogaland har hatt en økning i antall tilfeller i uke 10. I Haugesund pågår det et utbrudd i taxinæringen, på skoler, barnehager og helseinstitusjoner. Smitten har også økt i nabokommunene Karmøy og Tysvær. Det har blitt varslet om flere utbrudd tilknyttet ulike skoler og barnehager.

Også Stavanger opplever utbrudd i barnehage med særlig smittsom virusvariant. Det har vært en økning i antall meldte tilfeller i Vestfold og Telemark de siste ukene og flere kommuner i fylket håndterer pågående utbrudd med engelsk virusvariant. Det er spredning til barnehager, skoler, arbeidsplasser og helseinstitusjoner.

11 prosent smittet i barnehage og skole

Rapporten sier også noe om smittested for 30 prosent av de meldte tilfellene.

De siste to ukene var mest vanlig antatt smittested privat husstand (1 230; 47 %), privat arrangement (321; 12 %), jobb (291; 11 %), barnehage/skole (273; 11 %) og organisert fritidsaktivitet (31; 1 %). For 275 tilfeller (11 %) var antatt smittested ukjent. Datagrunnlaget er mangelfullt og må tolkes med forsiktighet, står det i rapporten.

Her kan du lese hele rapporten:

Powered by Labrador CMS