– Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).
– Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Ekspertgruppe skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). Nå skal en ekspertgruppe finne ut hvordan dette kan gjøres.

Publisert

– Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier Melby i en pressemelding fra regjeringen, som nå styrker beslutningsgrunnlaget når det gjelder tiltak for skoler og barnehager under koronautbruddet.

– Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole innen 3. april, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding fra regjeringen.

Dersom smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten holdes nede. Torsdag 12. mars ble det klart at alle landets barnehager og skoler stenger.  Tirsdag denne uken ble det klart at de skal være stengt til og med 13. april.

– Ekstra sårbare

Kunnskapsministeren understreker at grupper av barn og unge som av ulike grunner er sårbare i en ordinær hverdag, er ekstra sårbare i nåværende krisesituasjon.

– Mange klarer seg bra i denne situasjonen. Men for de som ikke har det like enkelt i hverdagen, blir det enda verre med stengte skoler og barnehager. Det er vårt ansvar å sørge for at de sårbare barna har det bra i denne perioden. Ekspertgruppen bør derfor spesielt se på tiltak som gjør at disse gruppene får et best mulig tilbud, sier statsråden.

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for gruppens arbeid. Vurderingene utvalget kommer med skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak. Ekspertgruppens rapportering går via Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen, skal lede gruppen. Hun får med seg Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet og Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet (observatør).

Gruppens rapportering tilpasses de planlagte beslutningsprosesser om eventuelt videreføring og eller oppheving av tiltak blant annet basert på grunnlag av ferske tall og beregninger fra Folkehelseinstituttet om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak. Således må rapport overleveres Helsedirektoratet fredag 3. april innen klokken 12, og presenteres i et møte hos Helsedirektoratet samme dag klokken 14. 

Powered by Labrador CMS