Foreldresamarbeid har vært et viktig tema for barnehagene - både under nedstengingen og etter at barnehagene åpnet igjen.
Foreldresamarbeid har vært et viktig tema for barnehagene - både under nedstengingen og etter at barnehagene åpnet igjen.

Fornøyd med foreldresamarbeid, men opplever at foreldrene sender syke barn i barnehagen

Vi har kartlagt barnehagenes oppfatning av blant annet foreldresamarbeid og informasjon fra myndighetene under pandemien. Her er resultatet.

Publisert

De siste ni månedene har det vært unntakstilstand både i norske barnehager og i resten av verden.

Alle barnehager var i utgangspunktet stengt fra 13. mars til 17. april. Men i gjennomsnitt var 23 400 barn til stede i barnehagen i perioden. Det utgjør nærmere 9 prosent av barna med plass i barnehagen. Av dem som var til stede i barnehagen i nedtstengingsperioden, var nærmere 8 av 10 barn med foreldre i en samfunnskritisk jobb, mens 2 av 10 var barn med særlige omsorgsbehov.

Foreldresamarbeid har vært et viktig tema - både under nedstengingen og etter at barnehagene åpnet igjen. Blant annet gjennomførte FUB (Foreldreutvalget for barnehager) en undersøkelse i vår, der 67 prosent av foreldrene svarte at de var fornøyde med samarbeidet med barnehagen under stengingen.

– Det er jo positivt at såpass mange er fornøyde, men vi hadde ønsket at dette tallet var enda høyere, sa FUB-leder Einar Olav Larsen i den forbindelse - og etterlyste samtidig en veileder for foreldresamarbeid i krisetider.

Sender syke barn i barnehagen

Barnehage.no har nylig gjennomført en egen rundspørring blant styrere i både private og kommunale barnehager. Der var blant annet nettopp foreldresamarbeid et av temaene. Styrerne ble bedt om å svare på en rekke påstander på en skala fra 1 til 6, der 1 var helt uenig og 6 helt enig.

Det viser seg at det skiller lite mellom de private og kommunale barnehagene. Merk at det var langt færre i de kommunale barnehagene som svarte enn fra de private.

I undersøkelsen viser det seg at nettopp foreldresamarbeid er noe av det styrerne er aller mest fornøyd med: 68 prosent av de spurte svarer at de er helt enige i påstanden. Samtidig er det bare 14 prosent som svarer det samme på påstanden om at foreldrene ikke sender syke barn i barnehagen. Der er det derimot over ti prosent som svarer at de er helt uenige i påstanden.

Når det kommer til spørsmålet om det er godt samhold i foreldregruppen, viser det seg at ikke alle har like god oversikt: Over ti prosent svarer «vet ikke» på dette.

Samtidig har barnehagene jevnt over fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene på hvordan de har håndtert koronapandemien: Her svarer 46 prosent 6 - helt enige - og 40 prosent 5, altså at de er nesten helt enige.

Gode på smittevern

Barnehagene har også god kontroll på smittevern, etter mange måneder der renhold har vært en viktig del av barnehagehverdagen. Så viktig at eksperter advarer mot konsekvenser av smitteverntiltak i barnehagen: Mange ressurser ble brukt på hygiene og renhold, og dette kan ha gått utover kvaliteten på barnehagetilbudet, kom det fram i en rapport fra en ekspertgruppe ledet av direktøren i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

I vår undersøkelse ble styrerne spurt blant annet om: «Hvis barnehagen vår må over fra gult til rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen, er vi godt forberedt og kan innføre tiltak med en gang.»

Til det svarer 64 prosent at de er helt enige, altså 6 på skalaen, mens 29 prosent svarer 5.

Samtidig er ikke barnehagestyrerne like godt fornøyd med informasjonen de har fått underveis fra de lokale myndighetene. Her er det bare 35 prosent som svarer at de er helt enige.

Her er oversikten over hva styrerne svarte:

Om undersøkelsen

  • Barnehageundersøkelsen er en undersøkelse gjennomført av barnehage.no.
  • Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til landets barnehagestyrere. Datasettet inneholder svar fra 1141 stykker.
  • Undersøkelsen ble sendt ut 26. november klokken 15.34 og avsluttet 7. desember klokken 10.34.
  • Totalt har vi fått svar fra 959 private og 182 kommunale barnehager.
  • Utvalget som ligger til grunn for denne artikkelen fremgår under hver graf/tabell.
Powered by Labrador CMS