Stine Sund er kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Oslo. Hun er bekymret for de barnehageansatte.
Stine Sund er kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Oslo. Hun er bekymret for de barnehageansatte.

Mener åpningstidene bør reduseres: – Dugnaden er over

Fire av fem barnehager i en fersk kartlegging har i dag full åpningstid. I Oslo oppfordres nå bydelene til å vurdere om åpningstiden bør reduseres.

Publisert Sist oppdatert

Som en følge av koronapandemien har barnehagene fremdeles anledning til å ha reduserte åpningstider, dersom dette er nødvendig for å drive i tråd med smittevernveilederen. Samtidig har kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vært tydelig på at reduserte åpningstider har konsekvenser for både foreldre og arbeidslivet.

– Det er derfor et viktig at barnehagene kan ha full åpningstid så lenge det er forsvarlig ut fra smittevernet, sa Melby til barnehage.no i slutten av august.

Utover høsten har det kommet stadig flere bekymringsmeldinger om utslitte barnehageansatte, og i en reportasje i Dagsrevyen på NRK i forrige uke tok Utdanningsforbundet til orde for å enten ansette flere i barnehagene, ta inn flere vikarer - om så i form av studenter - eller at åpningstidene kortes ned.

– Dugnaden er over

Stine Sund er kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Oslo. Hun er bekymret for de barnehageansatte.

– De er slitne. Barnehager kan ikke drives på dugnad i lengden. Vi får mange tilbakemeldinger på at de ansatte ikke opplever at de får ivaretatt smittevernreglene på en forsvarlig måte, og det er mye frustrasjon over å komme til kort, sier hun til barnehage.no.

I et innlegg publisert i Dagsavisen er hun tydelig på at hvis barnehagebarna i Oslo skal få et forsvarlig og godt tilbud ut 2020, må åpningstiden reduseres.

Vi får mange tilbakemeldinger på at de ansatte ikke opplever at de får ivaretatt smittevernreglene på en forsvarlig måte, og det er mye frustrasjon over å komme til kort.

Stine Sund, Utdanningsforbundet Oslo

«Smittevernstiltakene legger begrensninger for antallet kontakter, men det legger også andre begrensninger og gjør jobben mer krevende. Personalet kan ikke samarbeide på tvers av avdelinger, planleggingsmøter og faglig utviklingsarbeid utgår, det legges begrensninger på hvilke rom man kan benytte og mer tid går til organisering», skriver hun i innlegget.

Der står det også at Oslo kommune i april anbefalte alle sine barnehager en åpningstid fra 08.30 til 15.00, som gir full bemanning hele dagen.

«Det gjør at alle barn kan bli sett og ivaretatt på en forsvarlig måte. Og barnehagelærerne får tid til å planlegge et pedagogisk tilbud til barna, så hverdagen blir mer enn barnepass. En del kommunale barnehager har begynt å redusere åpningstiden, men få har kortere åpningstid enn 8,5 timer. Av det vi erfarer er åpningstiden i all hovedsak som normalt blant private barnehager i Oslo», skriver hun.

- Anbefalingen gjaldt fra april og fram til sommerferien. I oktober gikk det ut en muntlig beskjed til bydelene om at redusert åpningstid var et tiltak som kunne vurderes i de tilfellene der bemanningen var lav. I uka som gikk kom den samme oppfordringen skriftlig i form av et brev, sier Sund.

Oppfordrer til redusert åpningstid

I brevet står det blant annet:

«Etter mange måneder med ekstra smitteverntiltak, økt fravær blant ansatte i høst og utfordringer med å få tak på gode nok vikarer, er situasjonen nå krevende for mange ansatte i barnehagene. Tilbakemeldinger til byrådsavdelingen både fra bydeler, de ansattes organisasjoner og vernetjenesten er at det flere steder nå er svært høy belastning på de som jobber i barnehagene.

Covid-19-forskriften gir bydelene anledning til å redusere åpningstidene hvis det er nødvendig for at de gjeldende smittevernreglene skal kunne følges, og vi er klar over at mange har benyttet denne muligheten.»

Videre står det at det blir opp til bydelene selv å vurdere behovet, men at det skal tas hensyn til blant annet at bemanningen er tilstrekkelig hele åpningstiden, slik at smittevernkravene kan innfris. Det står også at fravær skal i første hånd dekkes opp ved bruk av vikarer. Det understrekes også at de som jobber med barna ikke skal bruke tid på renhold, men at bydelene oppfordres til å sette inn ekstra ressurser til renhold.

(...)

«Vi vil også oppfordre bydelene til å vurdere andre tiltak som kan bidra til å avlaste de ansatte i forbindelse med jul- og nyttår. Kommunens barnehageforskrift fastslår at barnehagene skal ha åpent i romjula, men barnehagene kan ha dialog med foresatte og oppfordre til at kun de med behov bruker barnehagen i disse dagene. Det er også mulig å redusere åpningstiden ytterligere slik at flest mulig av de ansatte som ønsker å ta ut ferie, får mulighet til det», står det videre.

Her kan du lese hele brevet:

Gradvis mot normalt

Rett etter at barnehagene åpnet igjen hadde de på landsbasis i snitt 7,5 timers åpningstid. Det er to timer mindre enn normalt. Åpningstiden økte til 9,1 timer i snitt i juni, ifølge en kartlegging gjort av Udir.

Sist barnehage.no undersøkte barnehagenes åpningstider, var i august. Da svarte 34 av 193 kommuner at de hadde redusert åpningstid i de kommunale barnehagene etter gjenåpningen.

I en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet i september, oppsummert i siste utgave av Utdanningsspeilet, svarte 80 prosent av barnehagestyrerne at det er mulig å gjennomføre smitteverntiltakene med full åpningstid (Respons analyse 2020), mens 19 prosent sier at det i liten grad er mulig.

Nye tall

Nå har barnehage.no på nytt undersøkt hvordan åpningstidene er i barnehagene. Vi sendte en spørreundersøkelse til landets barnehagestyrere, og fikk svar fra i alt 1141 stykker: 959 private barnehager og 182 kommunale barnehager.

  • I alt svarer 908 (79,6 prosent) av de spurte at de i dag har normal åpningstid.
  • 143 barnehager (12,5 prosent) svarer at de har redusert daglig åpningstid, men utvidet tilbud for prioriterte barn.
  • 55 barnehager (4,8 prosent) svarer at de har redusert daglig åpningstid for alle barn.

Slik fordeler svarene seg på private og kommunale barnehager:

De 143 barnehagene som har redusert åpningstid, men utvidet tilbud for prioriterte barn, har fått spørsmål om hvor mye åpningstiden er redusert:

De 55 barnehagene som svarer at de har redusert åpningstid for alle, har også fått spørsmål om hvor mye åpningstiden er redusert:

Deltagerne i undersøkelsen har også fått anledning til å skrive egne svar på spørsmålet om åpningstid.

Der svarer mange at åpningstiden varierer ut fra behov: Ordinær åpningstid, men foresatte oppgir tidspunkt når barna kommer og går slik at vi har mer kontroll på behov for bemanningen til enhver tid, svarer en.

Det er også mange som svarer at de i utgangspunktet har normal åpningstid, men har hatt redusert åpningstid i perioder med mye sykefravær blant personalet.

Om undersøkelsen

  • Barnehageundersøkelsen er en undersøkelse gjennomført av barnehage.no.
  • Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til landets barnehagestyrere. Datasettet inneholder svar fra 1141 stykker.
  • Undersøkelsen ble sendt ut 26. november klokken 15.34 og avsluttet 7. desember klokken 10.34.
  • Totalt har vi fått svar fra 959 private og 182 kommunale barnehager.
  • Utvalget som ligger til grunn for denne artikkelen fremgår under hver graf/tabell.
Powered by Labrador CMS