DEBATT

Nå skal to barnehager i Bergen prøve ut redusert arbeidstid fra august til desember, opplyser Rødt-politikerne.
Nå skal to barnehager i Bergen prøve ut redusert arbeidstid fra august til desember, opplyser Rødt-politikerne.

Ja til mer bemanning og sekstimersdag

Det stemmer ikke at økt bemanning nå erstattes av redusert arbeidstid, skriver innleggsforfatterne.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er gledelig å lese at Mats-Kristian Stokke Presterud, daglig leder i Kidsa Sandgotna Barnehage, setter pris på Rødts budsjettgjennomslag for 2022. Vi sikret økt bemanning i et knippe barnehager, og vi deler selvsagt Presteruds entusiasme for prosjektet. Men der stopper kanskje enigheten. I Presteruds innlegg settes økt bemanning opp mot redusert arbeidstid. Det fremstår som at den økte bemanningen nå erstattes av redusert arbeidstid, men det stemmer ikke.

I 2022 var Rødt med på budsjettavtale med byrådspartiene, og der fikk vi blant annet disse to viktige gjennomslagene. Det første var et prøveprosjekt med økt bemanning i seks barnehager over to år, det andre prøveprosjekt med 6-timersdag. Sistnevnte prosjekt ble planlagt i løpet av budsjettåret, men har ikke blitt rullet ut i praksis før nå. Nå skal to barnehager prøve ut redusert arbeidstid fra august til desember. Den ene barnehagen skal ha 6-timersdag, den andre 4 dagers uke. Vi skulle gjerne sett at prosjektperioden var lengre. Dessverre er ikke Rødt med på budsjettavtalen for 2023, så det ble ikke satt av midler til å øke omfanget. Vi ser uansett frem til å se resultatene.

Presterud ser også ut til å ha misforstått et annet punkt. Det skal ikke settes inn vikarer for å gi de ansatte redusert arbeidstid, tvert imot: Det skal ansettes flere faste ansatte som blir kjent med barna, kjenner deres individuelle behov og følger utviklingen deres. Et av målene er selvsagt redusert sykefravær, slik at vikarbruken reduseres. Ikke minst får de ansatte mindre arbeidsbelastning og mer overskudd til å gjøre jobben sin til det beste for barna. I tillegg er sekstimersdag viktig for oss fordi det fører til mer likestilling, mindre tidsklemme, mindre arbeidsløshet, og på sikt vil være bra for miljøet.

Presterud sier at sekstimersdag er et ideologisk blindspor, som vil bli reversert så snart noen andre kommer til makten. Vi er ikke enige om at det er et blindspor, men vi er enige om at hvis Høyre kommer til makten, da vil ikke prosjektet fortsette. Vi vet samtidig at Høyre som var med på budsjettavtalen for 2023, heller ikke prioriterte økt bemanning.

Den sikreste måten å videreføre både økt bemanning og redusert arbeidstid, er å stemme Rødt. Vi vil nemlig prioritere penger på bedre barnehage, flere ansatte og gode arbeidsvilkår for våre ansatte.

Powered by Labrador CMS