DEBATT

Mats-Kristian Stokke Presterud
er daglig leder i Kidsa Sandgotna.
Mats-Kristian Stokke Presterud er daglig leder i Kidsa Sandgotna.

– Sekstimersdag er et ideologisk blindspor

Prøveprosjektet med sekstimersdag har bakgrunn i kommunens høye fraværsstatistikk, men er det ikke da paradoksalt at de ansatte som faktisk er til stede på jobb, må gå tidligere hjem?

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er en preget stemning på foreldresamtalen. Ovenfor meg sitter det en far. Han er akkurat ferdig å snakke, han lener seg inn mot meg og ser meg i øynene, deretter oversetter tolken «Takk for all hjelp. Dere i barnehagen har blitt som vår familie».

I Norge har det de ti siste årene vært en økning i gapet i skoleprestasjoner der sosial og økonomisk ulikhet er årsaken. Ifølge kunnskapsminister, Tonje Brenna (Ap) ligger årsaken i at flere vokser opp i fattige familier, flere unge blir uføre og for mange faller fra i videregående. Mye av løsningen ligger i barnehager, skole og SFO.

I Bergen kommune sin handlingsplan mot fattigdom for 2021 peker man på en rekke tiltak for å bedre situasjonen for de da 4 700 fattige barna i Bergen og deres familier.

Bystyret i Bergen lanserte i 2022 en søkbar prøveordning hvor private- og kommunale barnehager med høyt sykefravær kunne søke om midler for økt pedagogisk bemanning. Barnehager i de levekårsutsatte områdene ble prioritert og tildelt midler.

Effekt av ekstra bemanning

I barnehagen jeg er daglig leder i ble det ansatt en ekstra barnehagelærer og en fagarbeider utover grunnbemanningen. Effekten har ikke uteblitt. Sykefraværet er redusert, foreldretilfredshet målt i den nasjonale foreldreundersøkelsen har økt og vår medarbeiderundersøkelse viser økt trivsel hos de ansatte. Den økte kvaliteten jeg erfarer i barnehagetilbudet vårt kan kjennetegnes med at barnehagen fikk økt kompetanse og profesjonell entusiasme inn i personalgruppen.

Barnehagelærerne fikk større muligheter til å legge til rette for samspillsekvenser med barn i mindre grupper og økt oppfølging av enkelt barn. Vi vektlegger det gode måltid da vi vet i hvilken grad et godt kosthold er av avgjørende betydning for barns vekst, helsetilstand, konsentrasjon, lek, og læringsmuligheter. Og kanskje viktigst av alt, så lykkes ordningen med at barn som tilhører lavinntektsfamilier fikk et sterkere lag rundt seg og deres familier.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og prøveordningen som har fungert så godt finnes det tilsynelatende ikke politisk vilje for at skal videreføres. Skuffelsen ble derfor stor når jeg kunne lese at bystyret hadde valgt å se til et annet prosjekt, om å la barnehageansatte i Bergen kommune teste ut hvordan det er å arbeide seks timers arbeidsdag for å gi ansatte bedre helse og et enklere familieliv.

Bakgrunnen for prosjektet kan forklares med kommunens høye fraværsstatistikk, men er det ikke da paradoksalt at de ansatte som faktisk er til stede på jobb, skal nå måtte gå tidligere hjem? Er det til barnets beste å måtte forholde seg til enda flere vikarer?

Ideologiske blindspor

Politikk er ifølge Store norske leksikon i vid forstand all aktivitet som bidrar til felles handling og fordeling av verdier. Det handler om å prioritere. Om hvordan vi som samfunn prioriterer verdier vi ønsker å omsette til praktisk virkelighet.

Hvis Bergen har som mål å redusere sosiale forskjeller, bryte ned barrierer og sikre barns grunnleggende rett til en levestandard som sikrer deres utvikling, så er det nødvendig med bærekraftige politiske løsninger. Ikke ideologiske blindspor. Slik som sekstimersdag, et prosjekt som reverseres så snart andre partier kommer til makten.

Innlegget ble først publisert i Bergens Tidende.

Powered by Labrador CMS