– Å høre til, å være inkludert, er noe helt grunnleggende i livet, sa kronprins Haakon da han åpnet Statpedkonferansen.
– Å høre til, å være inkludert, er noe helt grunnleggende i livet, sa kronprins Haakon da han åpnet Statpedkonferansen.

– Takk for det viktige arbeidet dere gjør!

– Når vi bekymrer oss for barna våre trenger vi å vite at noen er der og tar imot, som hører og som ser, som har faglig tyngde, som forstår vår uro og som vet hva som bør gjøres. Disse «noen» er dere. Takk for det viktige arbeidet dere gjør! sa kronprins Haakon under åpningen av Statpedkonferansen.

Publisert

Tirsdag og onsdag denne uken er over 700 ansatte i barnehage og skole, barnehageeiere, skoleeiere, representanter fra PP-tjenesten, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester samlet til Statpedkonferansen 2020 i Oslo.

Tema for årets konferanse er «Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole».

– Alt starter et sted. En fars første bekymring. En mors anelse om at noe ikke er helt som det burde være. Mange av oss har kjent på uroen: «Er barnet mitt sånn som de andre?» sa kronprins Haakon da han åpnet konferansen tirsdag formiddag, og fortsatte:

– Dere vet alt om dette. Det er dere – og kollegene deres i barnehagene, skolene og PP-tjenesten rundt om i landet – som er blant de første til å ta imot, til å høre og se mors og fars engstelser.

I barnehagen og på skolen er alle like mye verd. Med sine unike egenskaper tilhører alle det samme fellesskapet, påpekte kronprinsen.

– Å høre til og være inkludert er noe helt grunnleggende i livet. Sammen med andre vokser vi som mennesker og tilegner oss kunnskap. Noen trenger ekstra hjelp for å kunne bidra på sitt nivå. Vi er alle forskjellige, og det er det unike med hver og en av oss som gjør samfunnet rikt.

Følelsen av å ikke bli hørt

I fjor fylte FNs barnekonvensjon 30 år. Den understreker at alle barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem og at barns meninger skal tillegges vekt.

– Jeg tror at alle uavhengig av hvilke egenskaper og evner vi har, av og til kjenner på følelsen av å ikke bli hørt, ikke bli tatt på alvor, ikke bli spurt om hva vi synes, sa kronprinsen, og fortsatte:

– Et inkluderende fellesskap tidlig, skaper et godt grunnlag for at flest mulig føler seg sett og hørt, også senere i livet. Lysten til å lære, og lysten til å delta på en positiv måte, kan styrkes ved at hver enkelt føler seg sett og forstått.

Anerkjennelse for det man mestrer

Utenforskap starter tidlig, påpekte kronprinsen.

– Å få anerkjennelse for det vi kan og mestrer heller enn det vi sliter med, kan bidra til å utvikle styrkene til hver enkelt av oss. Slik kan vi øke alles mulighet til å bidra og til å bli aktive deltakere i velferdssamfunnet vårt. Og helt overordnet styrker inkluderingen oss som nasjon når vi investerer i det som er alle lands hovedressurs: Menneskene som bor der.

– Alt starter et sted. Hver gang vi kan få det barnet som trenger ekstra hjelp til å mestre hverdagen, leken, klasserommet og livet – til ikke å føle seg utenfor, men som en viktig del av fellesskapet – hvert slikt øyeblikk skaper litt bedre liv. Derfor er jobben dere gjør så utrolig viktig for oss alle, og helt avgjørende for hvert enkelt barn. Det er dere som hver dag hjelper, gir omsorg og spør en gang til, sa kronprinsen.

– Når vi bekymrer oss for barna våre trenger vi å vite at noen er der og tar imot, som hører og som ser, som har faglig tyngde, som forstår vår uro og som vet hva som bør gjøres. Disse «noen» er dere. Takk for det viktige arbeidet dere gjør alle sammen! 

Barnets stemme

– I en tid der det spesialpedagogiske landskapet er i endring som følge av stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO», er årets konferanse særlig aktuell, sier Statped-direktør Tone Mørk i en pressemelding.

Mellom 15 og 20 prosent av alle barn og elever har behov for et tilrettelagt tilbud, ifølge Statped. Fokus under konferansen er hvordan man kan sørge for en mer inkluderende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Blant foredragsholderne er barneombud Inga Bejer Engh, daglig leder i STYD kommunikasjon Line Melvold, professor i spesialpedagogikk Kari-Anne B. Næss, professor Peder Haug og psykolog Hedvig Montgomery.

Konferansen kan strømmes her.

Powered by Labrador CMS