Full krangel om barnehager i Bodø like før valget

Rødt beskylder Høyre for å fordumme og amerikanisere valgkampen. Høyre mener Rødts retorikk gir assosiasjoner til nazistene. I Bodø er det rabalder rundt barnehagepolitikken noen få dager før valget.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke sendte PBL (Private barnehagers landsforbund) brev til Bodø kommune der organisasjonen meddelte at planer om utbygging av PBL-huset er lagt på is.

«Bodø kommune har blant de strengeste, om ikke de strengeste, restriksjonene i landet når det gjelder å gi private barnehager muligheter til å utvide og utvikle egen virksomhet, samt å etablere nye tilbud.

Dette finner PBL urimelig, spesielt med tanke på historien i Bodø og at full barnehagedekning ikke ville vært mulig uten disse barnehagene. At disse barnehagene har levert gode tilbud til barn, foreldre og ansatte gjør det enda mer forunderlig.

PBL velger derfor å avvente videre arbeid for å kunne ekspandere ytterligere i Bodø. Inntil videre vil ekspansjon skje i andre deler av landet», skriver administrerende direktør Arild M. Olsen i brevet til kommunen.

Vedtok forskjellsbehandling

Brevet har utøst en rekke reaksjoner i det politiske Bodø. I sommer vedtok et knapt flertall i Bodø bystyre at «Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.»

Høyre har nå begynt å dele ut løpesedler hvor det ifølge NRK blant annet står: «Vi skylder de private barnehagene en stor takk, ikke trusler om nedleggelse» og «Synes du det er rimelig at barnehagen din skal risikere nedleggelse fordi den ikke drives av kommunen?»

Krever beklagelse

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) mener Høyre fordummer og amerikaniserer valgkampen. Ifølge NRK og Avisa Nordland krever Rødt en beklagelse:

– Dette er grovt. Her sprer Høyre en frykt om at folk kan miste jobbene sine og at barnehageplasser kan bli nedlagt. Det har ikke rot i virkeligheten. Det er ikke måten å drive valgkamp på, sier varaordfører Synne Bjørbæk til NRK.

Nazistene

I debatten har Synne Bjørbæk og Rødt brukt uttrykket velferdsprofitør om de kommersielle barnehagedriverne. Det får Høyre-toppen Grethe Monica Fjærvoll, overfor NRK, å dra paralleller til Nazi-Tyskland.

– Profitører er et begrep man brukte under krigen, det var de som samarbeidet med nazistene. Det i seg selv skaper uro i befolkningen, sier Fjærvoll til NRK.

Mener de har dekning

Overfor Avisa Nordland forklarer Bodø Høyres Grethe Monica Fjærvoll hvorfor hun mener Høyre har dekning for å skrive at barnehager kan bli nedleggingstruet av venstresidens vedtak.

– Vedtakets punkt 2 sier at det «arbeides for en lovendring som gir kommunene mulighet til å sette krav ved utbetaling av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.» Bodø kommune har allerede blant landets laveste tilskudd til private barnehager med 172 000 kroner pr. barn. De som er på topp, betaler 280 000 kroner. Hvis det kommer krav om å ansatte flere, kan det hende de private ikke kan drive videre. Vi er redde for at de i verste fall legger ned, fordi de ikke får økonomien til å gå opp.

Powered by Labrador CMS