Kunnskapsministeren fikk 4. april overlevert rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» fra en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl.
Kunnskapsministeren fikk 4. april overlevert rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» fra en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl.

Nå kan du delta i høring om tilbudet til barn med behov for særskilt tilrettelegging

Kunnskapsdepartementet har sendt rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» på høring. Høringsfristen er 15. august.

Publisert

Onsdag 4. april fikk kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) overlevert rapporten fra en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl. Ekspertgruppa ble oppnevnt av regjeringen i fjor, for å gi en bredere tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer.

Les hele rapporten her.

Gruppa konkluderer blant annet med at det spesialpedagogiske systemet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging er lite funksjonelt og virker til dels ekskluderende, og at mange i barnehage og skole møter ansatte uten eller med mangelfull pedagogisk kompetanse.

Videre mener ekspertgruppa at tiltak iverksettes for sent, og at både PP-tjenesten og Statped ikke er tilstrekkelig nær praksisfeltet. Gruppa mener det brukes for mye tid på sakkyndige vurderinger, og en relativt liten andel av ressursene går til direkte veiledning og støtte til lærere/ansatte og til den pedagogiske tilretteleggingen for barna.

Ønsker innspill

Nå oppfordrer Kunnskapsdepartementet alle som ønsker det til å gi sine vurderinger av forslagene i rapporten. Høringsfristen er onsdag 15. august 2018.

 «Kunnskapsdepartementet ønsker synspunkter på og vurderinger av om ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag og analyse er dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring, statlig og lokalt støttesystem.

Videre ønsker departementet vurderinger av ekspertgruppens forslag til et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole. Det er også ønskelig at høringsinstansene vurderer alternative tiltak og systemendringer som kan bidra til et bedre tilrettelagt og inkluderende tilbud,» heter det i høringsbrevet.

Les mer om høringen og hvordan du kan sende inn høringssvar her.

Det vil i tillegg bli arrangert høringskonferanser i Oslo (28. mai), Tromsø (19. juni) og Trondheim (20. juni), opplyser departementet i en pressemelding.

Foreslår omfattende omlegging

Ekspertgruppa foreslår blant annet at det etableres et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. Det skal gi flere barn bedre hjelp raskere og uten behov for sakkyndig vurdering, ifølge gruppa.

Det foreslås også å etablere en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner som skal jobbe tett på barnehager og skoler. Den skal erstatte og inkludere dagens PP-tjeneste og deler av Statped.

Flere av ekspertgruppas forslag vil nødvendiggjøre endringer i dagens lovverk. Utvalget foreslår blant annet å fjerne retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og erstatte den med foreslåtte endinger og nye bestemmelser.

Sanner: Har ikke konkludert

Kunnskapsministeren ga i forbindelse med overleveringen av rapporten uttrykk for at det var et tankevekkende budskap som var presentert.

Videre understreket han at regjeringen ikke er i mål.

- Nå har vi fått et viktig faglig grunnlag. Vi har fått forslag til hva vi kan gjøre, men jeg har ikke konkludert. Nå skal vi gjennomføre en omfattende høring, både for å evaluere Nordahl-rapporten, men også for å få inn andre forslag, sa Sanner.

Powered by Labrador CMS