Stine Holter og Sebastian Dyrnes ble foreldre til Victor i november. Nå må de belage seg på å betale for en barnehageplass de ikke bruker i mange måneder - hvis de vil ha plass i en privat barnehage.
Stine Holter og Sebastian Dyrnes ble foreldre til Victor i november. Nå må de belage seg på å betale for en barnehageplass de ikke bruker i mange måneder - hvis de vil ha plass i en privat barnehage.

Risikerer å måtte betale for plassen flere måneder før barnehagestart

Ny praksis i Halden kommune skaper store utfordringer for de private barnehagene - og foreldrene som ønsker barnehageplass. Men Halden kommune mener det vil føre til bedre forutsigbarhet.

Publisert

I november ble Stine Holter (25) og Sebastian Dyrnes (28) foreldre for første gang, til lille Victor. De nybakte foreldrene flyttet til Stenrød i Halden for et år siden. Han er adjunkt, og underviser på Gimle skole i nærheten, mens Stine er sosionom. På fritiden pusser de opp huset, som ligger i et veletabert boligområde like ved marka. 

En tre minutter lang rusletur unna ligger Stenrød barnehage. 

– Det er flere barnehager i nærheten, men alle er private. Det er ikke veldig langt til den nærmeste kommunale barnehagen heller, men den ligger i et annet område. 

– Hvorfor akkurat Stenrød barnehage? 

– Vi har forhørt oss med venner og bekjente, som gir barnehagen veldig gode tilbakemeldinger. Vi var innom for å høre mer om tilbudet og snakke med de ansatte, og det virker som en veldig flott barnehage. At han får gå i en barnehage med barna som bor i nabolaget, veier også tungt. Det er barna han skal gå sammen med på skolen etter hvert. Samtidig er det et stort pluss at den ligger så nært, sier Sebastian Dyrnes.

LES OGSÅ: «Det er ikke fleksibelt for alle de barna som skal ha barnehageplass når mor og far må tilbake på jobb».

Ny praksis får store konsekvenser

I Halden går 81 prosent av barna i en privat barnehage.

Like før jul gjorde kommunen et vedtak som kommer til å få store konsekvenser for barnehagene - og dermed mange foreldre: Fra å telle antall barn i de private barnehagene én gang i året, 15. desember, går de nå over til å telle fire ganger i året. Hvor mange barn man får tilskudd for beregnes etter hvor mange barn som går i barnehagen på telletidspunktet. Det innebærer at et barn som har begynt i barnehagen i begynnelsen av perioden, ikke vil utløse rett til tilskudd før neste skjæringsdato.

Samtidig beregnes størrelsen på tilskuddet som tidligere en gang i året: 15. desember - med utgangspunkt i barnetallet i de kommunale barnehagene. 

Intensjonen til kommunen er å «Bidra til forutsigbarhet for både kommunen og de private barnehagene samt en oversikt over tilskuddene og de faktiske barnetallene i den enkelte barnehage

Men: 

– Dette bidrar tvert imot til langt mindre forutsigbarhet for både oss og foreldrene, sier Tommy Larsen i Stenrød barnehage, en av de i alt 28 private barnehagene i kommunen. 

I dag telles barna i de kommunale og de private barnehagene samtidig 15. desember. Regelverket fungerer slik at barnetallet gjelder fra en telling til neste telling, men de private barnehagene har plikt til å rapportere inn vesentlige endringer i barnetall. 

Det er 28 private og seks kommunale barnehager i Halden. I området der familien Dyrnes bor, er det flest private - og Stenrød barnehage er den nærmeste.
Det er 28 private og seks kommunale barnehager i Halden. I området der familien Dyrnes bor, er det flest private - og Stenrød barnehage er den nærmeste. 

I forrige uke møtte Larsen de nybakte foreldrene for første gang, for å snakke om muligheten for inntak når Victor blir gammel nok. 

– Vi har i utgangspunktet et ønske om at han skal begynne i barnehagen etter at han har fylt et år. Enten seint på året, eller helst i begynnelsen av januar. 

Men, siden sønnen fyller ett år i november, kan ikke Tommy Larsen garantere at han får begynne i barnehagen hvis han ikke starter 1. august. Er han ikke registrert med barnehageplass da, vil han ikke bli en del av tellingen - og dermed heller ikke utløse rett til tilskudd. 

– Jeg kan faktisk ikke ta inn barnet såfremt han ikke tar plassen fra august. Skal han begynne senere, betyr det at han går flere måneder i barnehagen uten at vi får tilskudd for det. Det har vi ikke anledning til, sier han. 

Tommy Larsen, daglig leder i Stenrød barnehage.
Tommy Larsen, daglig leder i Stenrød barnehage.

Rutinene ble endret etter et vedtak i Hovedutvalget i Halden kommune 20. november. Da hadde de nybakte foreldrene for lengst bestemt seg for hvordan de skulle legge opp hverdagen som småbarnsforeldre. Inkludert når de skulle tilbake til jobb. 

– Når vi kom til barnehagen og Tommy informerte om de nye tellereglene, ble det litt vanskelig. For vår del blir alternativet at vi søker om og får plass fra 1. august, og må sitte med plassen fram til Victor blir gammel nok til å begynne i barnehagen. Eller søke om plass i en kommunal barnehage. Vi ønsker ikke at han skal være hjemme, sier Dyrnes. 

– Hva tenker dere om økonomien i dette? 

– Nei, det er jo ikke sånn at vi ønsker å betale for en plass vi ikke bruker. Samtidig har vi veldig lyst til at han skal gå der. Vi tenker jo også på at det er en barnehage han skal gå i gjennom mange år framover. Men det blir veldig mye penger. Det lar seg alltids gjøre, men det betyr at vi må omprioritere veldig, sier han. 

Før han avslutter: 

– Jeg synes det virker veldig rart at kommunen skal gjøre det på denne måten. Til syvende og sist går det bare ut over oss som foreldre, barna og de ansatte i barnehagene. 

Mange utfordringer

Tommy Larsen sier det har blitt mange slike samtaler med foreldre den siste tiden. Mange ønsker å gjøre en grundig vurdering før fristen for hovedopptak til barnehager går ut 1. mars. 

– Jeg har ikke noen nøyaktig statistikk over dette, men jeg vil anslå at det vanlige hos oss er at rundt halvparten av barna starter 20. august. Den andre halvparten fordeler seg gjerne jevnt utover høsten. Noe som er gunstig med tanke på tilvenningen, sier han. 

FAKTA: BARNEHAGER I HALDEN

Det er 28 private og seks kommunale barnehager i Halden. 

1194 barn (81 prosent) av barna i kommunen går i en privat barnehage, og 271 (19 prosent) i kommunale barnehager.

I foreldreundersøkelsen for 2018 hadde de kommunale barnehagene en score på den totale tilfredsheten på 4,4, mens tilsvarende score i de private barnehagene var 4,6. 

 

Tidligere år har barnehagen vært i dialog med foreldrene, med tanke på å være både fleksible og sørge for en best mulig oppstartsperiode. Med bemanningsnormen er også antall ansatte knyttet direkte opp mot antall barn i barnehagen. I praksis vil det bety at når barna ikke kan telles 20. august, vil det ikke være økonomi til å ansette tilstrekkelig bemanning før til neste skjæringspunkt. 

– Halden har høyskole og barnehagelærerutdanning, men vi ser at dette blir en utfordring for de nyutdannete som skal søke jobb. Det kan også føre til at vi må permittere ansatte, sier Larsen. 

Kent-Arne Andreassen er direktør for oppvekst og utdanning i Halden kommune. Han forteller at kommunen har en løsning knyttet til de som ønsker oppstart mellom 1. og 20. august:

– Når det komme til telletidspunket 1. august, så har vi i presiseringene til de private barnehagene sagt at de kan ta med barna som skal starte til og med 20. august. Dette gjør vi fordi august for mange er en feriemåned og at mange kan ønske å starte i barnehagen i forbindelse med skolestart. Barnehagene kan da la barna starte i barnehagen i løpet av de tjue første dagene av august. Dette gir en fleksibel oppstartsperiode for barna, foreldrene og for barnehagen, sier han til barnehage.no.

Andreassen forteller også at det er utarbeidet et eget punkt i presiseringen til retningslinjene for ettåringer.

Slik har tilskuddsnivået i Halden utviklet seg siden 2015 og fram til i dag.
Slik har tilskuddsnivået i Halden utviklet seg siden 2015 og fram til i dag.

– Her står det at barn som fyller ett år fra og med 21. august til og med 30. november har, så sant det er søkt om barnehageplass i hovedopptaket, rett til å begynne i barnehagen den måneden barnet fyllet ett år. Barna må være registrert innen 1. august eller 1. november med barnets oppstartsdato. Det vil da bli gitt tilskudd fra og med måneden barnet starter, forklarer han.

Ser til Fredrikstad

I forrige uke møttes de private barnehagene for å diskutere situasjonen. 

– Dette er en viktig sak for oss, som vil få store konsekvenser. Samtidig opplever vi at det er et vanskelig samarbeidsklima mellom barnehagene og kommunen akkurat nå. Vi har ikke hatt noen medvirkning i denne saken, sier Larsen, og fortsetter:

– Når barna i de private barnehagene blir talt fire ganger, mens de kommunale fortsatt skal telle bare en gang, vil også det slå ut negativt for de private barnehagene når tilskuddet beregnes. 

Ifølge direktøren for oppvekst og utdanning skal også barna i de kommunale barnehagene telles parallelt med at det telles i de private barnehagene. 

– Vil barnetall i de kommunale barnehagene på telletidspunktene bli benyttet til å beregne gjennomsnittsaktivitet året sett under ett - og deretter benyttes til å beregne tilskuddssatser?

Kent-Arne Andreassen, direktør for oppvekst og utdanning i Halden kommune.
Kent-Arne Andreassen, direktør for oppvekst og utdanning i Halden kommune.

– Det er forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som styrer beregningen av driftstilskuddet. Kommunene kan velge mellom to likestilte alternativ for å beregne tilskuddet. I Halden har vi praktisert alternativ a), og det er ikke naturlig for oss å endre fremgangsmåte i og med at telling av heltidsplasser i regnskapsåret for 2018 som vil legges til grunn for beregningen av tilskuddet i 2020.

– I  hvilken grad ble de private barnehagene tatt med på råd i denne saken? 

– Halden kommune har selvsagt invitert inn de private aktørene i arbeidet med presiseringen av retningslinjene. Det var et håp og et ønske at vi skulle få skriftlige tilbakemeldinger på disse, men da dette viste seg vanskelig så ble det heller invitert til et møte. I hovedsak var tilbakemeldingene at en ikke ønsker den nye ordningen, sier Kent-Arne Andreassen.

Barnehagene vil nå jobbe sammen for om mulig å påvirke kommunen til å snu. De viser blant annet til et vedtak fra nabokommunen Fredrikstad, som i 2016 vedtok å innføre tre telletidspunkter. Høsten 2018 gikk de tilbake til den opprinnelige ene tellingen.

I vedtaket sto blant annet:

Erfaringene både fra 2017 og 2018 viser at kommunen og barnehagene samlet kommer ut med et tilskudd som er ganske lik beregningen fra begynnelsen av året. De variasjonene som telling 15. mars og 15. september generer har ikke samlet ført til økte eller reduserte kostnader for kommunen, men tre tellinger har gitt flere private barnehager utfordringer når det gjelder å dimensjonere antall barn og ansatte.
Endringen har gitt kommunen flere saksbehandlingsoppgaver og ført til at kommunen ikke har klart å overholde bestemmelsen om at «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte nytt vedtak om tilskudd til private barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer.»

– Nå må vi bare jobbe videre for å forsøke å få vedtaket behandlet på nytt. 

– Tolker dere dette som om kommunen vil bygge ut sine egne barnehager for å kunne tilby plass til flere? 

– Nei, vi tror egentlig ikke det handler om det. Det er ikke så veldig lenge siden de diskuterte å legge ned en av kommunale barnehagene i Halden. Det er ikke så greit å vite akkurat hva de ønsker, bortsett fra at de vil spare penger, sier Larsen, og legger til at vedtaket kom på et tidspunkt der mange private barnehager allerede har utfordringer med å få pengene til å strekke til. 

– Halden har hatt en veldig bevisst barnehagepolitikk i alle år, og har støttet opp om den private barnehageutbyggingen. Derfor er det veldig underlig det som skjer nå. Men vi må bare jobbe videre, forsøke å få til flere møter med politikerne og fortsette å stå sammen. Vi er nesten 30 private barnehager i kommunen, og opplever at det er stort engasjement knyttet til dette. Nesten alle deltar på møtene vi har hatt, både store og små, avslutter han. 

– Har dere tatt høyde for at de private barnehagene går inn i en tøff periode når dere har gjort vedtaket – og vært i dialog med de private aktørene om den økonomiske situasjonen i 2020?

– Det er en stor variasjon i størrelsen på barnehagene i Halden kommune. Basert på de føringene som staten gir oss, så er det viktig at vi ivaretar fordelingen av fellesskapet midler på en god måte. I denne sammenhengen gjør vi dette best ved å fordele tilskuddene til de private barnehagene på bakgrunn av de barna som har barnehageplass. Dette skaper likhet og forutsigbarhet, sier Kent-Arne Andreassen.

Justert tilskudd i løpet av året

Han presiserer at de private barnehagene skal ha tilskudd for de barna som til hver tid har plass i barnehagen.

– Når Halden kommune nå innfører flere tellinger enn den ene tellingen vi har hatt til nå, vil det føre til at de private barnehagene kan få justert sitt tilskudd underveis i løpet av året. Det opplever vi mer fleksibelt, og ivaretar en forutsigbarhet. Så må vi huske på at KS og PBL gjennom Mønsteravtalen oppfordret kommunene til å telle flere ganger i løpet av året, blant annet for å motivere de private til å fylle opp plassene i løpet av året. Hvis det tidligere har vært en praksis at man har telt barn som ikke har hatt plass på telletidspunktet kan vi til en viss grad forstå bekymringen fra de private barnehagene.
Nå er det slik at det foreligger en dom fra Alstadhaug tingrett fra januar 2019 som lukker denne muligheten da den bryter nettopp mot prinsippet om å motta tilskudd for barn i barnehagen, og ikke plasser, sier han. 

– Hvis bakgrunnen også er å spare kommunale penger ved å få ned tilskuddsnivået – hvor stor innsparing regner dere med vil ligge i dette?

– Halden kommune har ikke innført nye telletidspunkter som et økonomisk tiltak, sier Andreassen.

Powered by Labrador CMS